Operarian blogissa kirjoitetaan hakijakokemuksesta mm. haastattelutilanteessa

Mitä hakijakokemus on ja miten yritykset hyötyvät siitä? Ennen työpaikkailmoitukseen vastaamista yritys on usein hakijalle uusi tuttavuus. Haun aikana kuitenkin tapahtuu kohtaamisia, joissa yrityksillä piilee mieletön potentiaali vaikuttaa työnantajamielikuvaan ja jopa liikevaihtoon. Mikä merkitys hakijakokemuksella siis on yritykselle? Tämä kysymys on askarruttanut meitä Operarialla.

”Sujuvasta kokemuksesta hyötyvät sekä hakija että työnantaja”.

Markus Fabricius, Operarian TJ

Meistä jokainen voi kutsua itseään hakijakokemusasiantuntijaksi. Itsekin olen ollut mukana useissa rekrytointiprosesseissa. Olen osallistunut myös Operarian rekrytointeihin ennen kuin päädyin lopulta hommiin tänne. Hauissa minua lähestyttiin tavalla, joka oli empaattinen, keskusteleva, kuunteleva ja informoiva. Motivoiduin hakijana ja sitouduin yrityksiin, koska minuunkin sitouduttiin.  Kuvaamme hakijakokemusta adjektiiveilla kuten erinomainen, hyvä, kohtalainen tai huono, mutta mitä se oikeastaan on?

Hakijakokemus kertoo paljon yrityksen prosesseista

Hakijakokemuksen tuottamisen ytimessä ovat yrityksen viestintä-, rekrytointi- ja henkilöstöprosessit. Parhaimmillaan prosessit ilmenevät rekrytoinnin toteutuksessa yhdenmukaisena, empaattisena, sujuvana ja tehokkaana rekrytointina. Aikataulutus, vastuunjako, tarpeiden määrittely, työpaikkailmoituksen laatiminen ja jakaminen, työnantajamielikuvan kehittäminen, viestintä, haastattelut ja arviointi ovat rekrytointiprosessin osia, joiden sujuvuus tuottaa hyvää hakijakokemusta. Ensisijaisen tärkeää on myös, että johto sitoutuu rekrytointiin. Se luo perustan onnistuneelle yrityksen rekrytoinnille ja hakijakokemuksen optimoinnille prosessin alusta loppuun.

Mistä hakijakokemus koostuu ja miksi se on tärkeää yritykselle?

Hakijakokemus on hakijalle syntyvä käsitys ja tuntemus työnantajasta, rekrytointiprosessista ja prosessin aikana tapahtuvasta vuorovaikutuksesta.

1. Työpaikkailmoitus

Työpaikkailmoitus on tärkeä osa onnistunutta rekrytointia ja hakijakokemusta. Työtehtävän määrittelyssä huomioidaan yrityksen tarpeet, tavoitteet ja rajoitteet. Lisäksi tiimissä käydään rehellistä ja syväluotaavaa keskustelua, jotta varmistetaan yhteinen näkemys tulevan henkilön roolista ja työtehtävistä. Käydään läpi myös, että minkälainen persoona työssä tarvitaan. Hyvin laadittu ilmoitus auttaa hallinnoimaan sekä työnantajan että hakijan odotuksia. Kilpailu osaajista on kovaa. Kuinka houkuttelet riittävästi sopivia hakijoita? Mieti, onko hakijakohderyhmälle tärkeämpää, että toimitiloissa on biljardipöytä vai mahdollisuus etätyöhön. Työpaikan houkuttelevuudessa myös työnantajamielikuvalla on merkittävä rooli. Etenkin pk-yrityksillä hakijakokemuksen optimoinnissa piilee mieletön mahdollisuus tehdä hopeasijalle jääneistä hakijoista tulevia hakijoita, seuraajia, suosittelijoita ja jopa asiakkaita. Lue lisää työnantajamielikuvasta täältä. Vältä tekstissä tasa-arvoisuuden takaamiseksi hakijoita poissulkevia sanoja kuten suomalainen, esimies, kaveri tai nuori, vaan puhu ennemminkin kokemuksesta, taidoista ja persoonallisuuden piirteistä. Lopuksi jaa ilmoitus kohderyhmälle oikealla kanavalla, oikeaan aikaan. Operarian vinkki: Kun haluat kohdentaa työpaikkailmoituksen juuri oikean yleisön eteen, kokeile kanavia kuten Twitter ja Reddit, joissa voit jakaa työpaikkailmoituksen täsmennetylle kohdeyleisölle.

2. Hakemus

Aika on kallista, myös hakijan. Tee siis hakemuksen jättämisestä mahdollisimman sujuvaa. Älä pyydä hakijaa erikseen tuomaan järjestelmääsi tietoja, jotka löytyvät jo CV:stä. Moderneilla rekrytointijärjestelmillä voidaan tarvittaessa järjestää pätevät henkilöt kokemuksen tai koulutuksen perusteella tai suodattaa tarkentavilla kysymyksillä. Nämä kysymykset ovat erityisen tarpeellisia, kun yritys tai positio on hyvin vetovoimainen. Operarian vinkki: Chatbotti on oiva ratkaisu, jos odotat paljon hakijoita. Anna botin avulla lisätietoa, mutta älä jätä hakijaa roikkumaan. Rakenna botti niin, että hyvän kandidaatin viimeinen etappi on henkilökohtainen keskustelu.

3. Viestintä prosessin aikana

Ensimmäinen kohtaaminen hakijan ja rekrytoijan välillä on joko lisätietokysely tai tiedonanto vastaanotetusta hakemuksesta. Automaattinenkin viesti saadusta hakemuksesta riittää huojentamaan hakijan mieltä. Kun hakijakohtaamiset ovat täsmällisiä, ystävällisiä ja ammattimaisia, olet jo puolitiessä onnistumista. Huolehtimalla hakijan tiedonsaannista rekrytointiprosessin aikana, varmistat samalla, että hakija on edelleen sitoutunut työnhakuun. Me Operarialla vaalimme viestinnän mutkattomuutta ja panostamme hakijakokemukseen henkilökohtaisen viestinnän avulla. Viesti kulkee hakijalle yhden ja saman rekrytointikonsultin kautta. Lue lisää rekrytointiviestinnästä blogikirjoituksessamme. Operarian vinkki: Mikset lähettäisi videoviestiä hakijoillesi? Se on yhtä nopeaa kuin tekstin kirjoittaminen, teknologia antaa siihen oivat mahdollisuudet ja se on henkilökohtaisempi tapa.

4. Haastattelu

Haastatteluun valmistaudutaan kertaalleen tutustumalla hakijan profiiliin ja vertailemalla sitä haettavan työn vaatimuksiin. Käyttämällä kysymyspatteristoa varmistat tasapuolisen haastattelun jokaisen hakijan kohdalla. Kun kartoitetaan hakijan sopivuutta työkulttuuriin, niin on sanomattakin selvää, että henkilön poliittiseen, uskonnolliseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät kysymykset ovat kiellettyjä. Kartoita mieluummin hakijan sopivuutta kysymällä, miten tämä reagoi tilanteisiin ja ihmisiin. Voit myös pyytää hakijaa kuvailemaan kokemuksiaan konkreettisin esimerkein. Keskusteleva haastattelutyyli voi auttaa, jos haastattelu aiheuttaa osapuolille jännityksen tunnetta. Operarian vinkki: Videohaastattelua tehdessäsi ole oikeasti läsnä. Varmista valaistus, hyvä yhteys, rauhallinen ympäristö ja kasvojen läheisyys kameraan. Videohaastattelussa ilmeet ja katsekontakti nousevat tärkeämmiksi, kun kättelyt ja muut ruumiinkielellä tehtävät tervehdykset jäävät pois.

5. Rekrytointipäätöksen teko ja siitä tiedottaminen

Hopeasija on upea saavutus, joka ei silti tunnu siltä. Valinnan osuessa toiseen hakijaan, henkilökohtainen yhteydenotto on paras. Hakijalle voi jäädä epäselväksi, miksi rekrytointi ei edennyt tämän kohdalla. Jäätkin positiivisesti hakijan mieleen, kun annat haastatteluun edenneille hakijoille mahdollisuuden saada palautetta. Tähän vaiheeseen edettyään hakija on investoinut hakuun jo useita tunteja, ja seinän nouseminen vastaan voi tuntua raskaalta. Yksilöllinen palaute tuo selvyyttä ja auttaa hakijaa kehittymään. Operarian vinkki: Lähetä haastelluille linkki kalenteriisi, josta he voivat varata itselleen 15 minuutin aikaslotin palautteensaamiseen.

Hyvä hakijakokemus on avain pk-yrityksen menestykseen

Hakijakokemuksen merkitys korostuu pk-yrityksillä, koska usein kandidaatin ensikosketus yritykseen on rekrytointiprosessi.

”Hyvä hakijakokemus saa seuraamaan yritystä jatkossa. Oli kyseessä sitten työnhaku tai mahdollinen asiakkuus.”

Anonyymi hakija, Operaria

On selvää, että tunnetun firman työpaikkoja haetaan enemmän. Halutaan työskennellä yrityksessä, josta on jo syntynyt hyvä mielikuva tai joka houkuttelee innovaatiolla, teknologialla tms. Pk-yritys saattaa yhä tavoitella asemaa houkuttelevana työnantajana, kun tuote ja yritys ovat vielä tuntemattomia eivätkä markkinointi- ja PR-toimet ole herättäneet vahvaa mielikuvaa. Tässä tapauksessa hakija pääsee tutustumaan etunenässä yrityksen prosesseihin, viestintään ja työkulttuuriin, joka taas muovaa työnantajamielikuvaa vuosikausiksi eteenpäin. Kysyimme hiljattain Linked In-postauksessa: onko hakijakokemus yhtä tärkeää yrityksille kuin työnhakijoille. 79 % vastaajista piti hakijakokemusta erittäin tärkeänä, kun taas 11 % ei pitänyt sitä ollenkaan tärkeänä. Vastaukset antavat osviittaa siitä, mikä hakijakokemuksen merkitys on yritykselle, etenkin kun vastaajista 75 % toimii manageritason työtehtävissä. Hakijakokemus on tullut jäädäkseen. Se luo yritykselle selkeää kilpailuetua, kun houkutellaan parhaita osaajia. Toisaalta selkeästi huonolla hakijakokemuksella on hintalappu. Lue artikkelista kuinka Virgin Records menetti vuosittain 5 milj. € huonon hakijakokemuksen vuoksi.

Lopuksi

Hyvän hakijakokemuksen merkitys etenkin pk-sektorin yritykselle on valtava. Sujuva rekrytointiprosessi on hakijakokemuksen ytimessä. Ennen kuin käynnistät rekrytoinnin, varmista prosessiesi taso: kuka tekee, mitä, missä, milloin, miten ja miksi. Muistele omia työnhakukokemuksiasi ja poimi niistä parhaat käytänteet omaan rekrytointiprosessiisi. Rekrytoinnin onnistuminen – ja tulevat onnistumiset – riippuvat pitkälti siitä, kuinka yritys hakijakokemukseen panostaa. Hakijalle arvokkainta taas on aika, jonka häneen investoit. Me Operarialla panostamme hakijakokemuksen optimointiin omissa prosesseissamme. Meiltä voit pyytää tukea firmasi hakijakokemuksen optimointiin. Olemme omakohtaisesti kokeneet sen tuottavan hedelmää vielä vuosien päästä. Ota yhteyttä. Autamme mielellämme.   Kirjoittaja, Anu Susi on Operarian tuorein rekrytointi, digitaalisen markkinoinnin osaaja. Hänen mielenkiintonsa kohteena  on tuoda yritysten tarinaa esille kiinnostavasti ja houkutella kohderyhmää hakemaan avoimia työpaikkoja.