Rekrytoinnissa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. On tärkeää suunnitella etukäteen rekrytointiprosessin aikataulu sekä se, millä tavoin ja missä aikataulussa viestintä prosessin aikana hoidetaan.

Rekrytointiprosessi on viestintää alusta loppuun saakka. Kaikista prosessissa mukana olevista hakijoista on hyvä pitää huolta koko prosessin ajan ja tiedottaa heille prosessin etenemisestä, myös aikatauluviivästyksistä. Rekrytointiprosessin alkupään geneeriset viestit liittyen hakemuksen vastaanottamiseen, on järkevää mahdollisuuksien mukaan automatisoida. Tällä tavoin viestintä alkaa hyvin ja ajallaan. Kaikista mukana olevista hakijoista kannattaa pitää huolta, myös heistä, joiden kanssa ei edetä viimeiseen vaiheeseen asti. Kaikki hakijat ovat arvokkaita ja ansaitsevat kiitoksen prosessiin osallistumisesta. He ovat avainasemassa myös ajatellen työnantajamielikuvaa, johon vaikuttaa keskeisesti rekrytointiprosessin ammattimainen hoitaminen. Aloitin Operarian konsulttina viime syksynä.

Omassa työssäni pyrin kiinnittämään huomiota hakijaviestintään ja sen laadukkuuteen kaikissa rekrytointiprosessien vaiheissa. Olen luonteeltani järjestelmällinen henkilö, joka pitää niin työ- kuin vapaa-ajan asiatkin järjestyksessä. Järjestelmällisyyteni haluan välittyvän myös hakijaviestinnässä. Suunnittelen rekrytointiprosessin aikataulun etukäteen mahdollisimman tarkasti ja tiedotan hakijoita henkilökohtaisesti prosessin vaiheista. Koen luontevaksi kommunikoinnin ihmisten kanssa ja haluan viestinnän olevan rekrytointiprosessin aikana selkeää ja mutkatonta. Haluan välittää hakijoille tunteen siitä, että he tulevat kohdatuksi rekrytointiprosessissa ja että heidän hakuprosessiinsa käyttämäänsä aikaa ja panostustaan arvostetaan. Mikään ei ole turhauttavampaa hakijan näkökulmasta kuin se, ettei mitään viestiä kuulu missään vaiheessa. Rekrytointiprosessin päätyttyä olen yhteydessä kaikkiin hakijoihin ja haluan samalla kuulla heiltä palautetta prosessista. Pyrin aina kehittämään toimintatapojani saadun palautteen pohjalta entistä hakijaystävällisempään suuntaan.

Hyvät hakijat liikkuvat nopeasti työmarkkinoilla, joten selkeällä ja ajantasaisella viestinnällä on mahdollista saada heidät sitoutettua mukaan prosessiin. Lopuksi on hyvä muistaa kysyä palautetta hakijoilta rekrytointiprosessin toimivuudesta ja mahdollisista kehityskohdista. Lisäksi on tärkeää olla yhteydessä tehtävässä aloittaneen henkilön kanssa ja kysellä hänen fiiliksiään uudesta tehtävästä. Tällä tavoin edesautetaan henkilön sitoutumista yritykseen.

Maria Strandberg on Operarian tuorein rekrytointikonsultti ja Mothers in Business -yhdistyksen tapahtumajärjestäjä. Työssään Mariaa innostaa ihmisten kohtaaminen ja sparraaminen urakehitykseen liittyvissä kysymyksissä.