Urasi

Näköisesi urapolku

Mikäli olet oman toimialasi asiantuntija ja pohdit seuraavaa pelisiirtoa urallasi, voimme tukea sinua tavoitteidesi kirkastamisessa ja saavuttamisessa. Välitämme asiantuntijatehtäviä yksityisellä ja julkisella sektorilla ja asiakaskuntamme on monimuotoinen, kansainvälinen ja monitoimialainen.

Verkostojen voima urakehityksen näkökulmasta on valtava, koska uusia työpaikkoja välitetään entistä harvemmin pelkällä työpaikkailmoituksella. Vuorovaikutteiset ammattilaisten yhteisöalustat kuten LinkedIn ovat ottaneet enemmän jalansijaa työnhaku- ja välityskanavana. Niissä omaa persoonaa ja arvomaailmaa saa tuotua hyvin esiin, mikä helpottaa keskustelun aloittamista tuntemattomien ihmisten kanssa.

Toteutamme julkisten ilmoitushakujen lisäksi suorahakuja ja niin sanottuja hiljaisia hakuja, joissa yrityksen toiveesta avoinna olevaa työpaikkaa ei ilmoiteta julkisesti. Rekrytointitoimeksiannot synnyttävät myös jonkin verran piilotyöpaikkoja. Niissä työtehtävä luodaan tai räätälöidään halutun huippuosaajan osaamista ja kiinnostusta vastaavaksi. Se on mahtava tilaisuus rakentaa juuri itsensä näköistä uraa.

Tuo itsesi näkyviin

Havitellakseen piilotyöpaikkoja ja hiljaisessa haussa olevia työtehtäviä, on huolehdittava omasta löydettävyydestä työmarkkinoilla. Myös julkiseen hakuun tulleisiin työpaikkailmoituksiin reagoiminen käy nopeasti, kun on valmiiksi oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kun me lähdemme etsimään asiakasyrityksemme tarpeeseen sopivia osaajia, aloitamme aina omasta osaajaverkostostamme.

Verkostoitumalla meidän kanssa liität työnhakutietosi tekoälyä hyödyntävään ATS-järjestelmäämme. Järjestelmä huomioi osaajan itse tekemät rajaukset haettuihin työtehtäviin liittyen, mahdollistaa anonyymin haun ja poimii tehtäväkohtaisesti lupaavimmilta vaikuttavat työnhakutiedot shortlistausta suorittavien rekrytointikonsulttiemme nähtäville. Nämä ATS-järjestelmämme “robotin” ehdottamat osaajat päätyvät usein hakujen kärkikahinoihin ja neuvottelupöydän ääreen.

Auta meitä välittämään sinulle sopivia työtehtäviä lisäämällä itsesi osaajaverkostoomme ja täydentämällä verkostoitumislomakkeen avoimet kentät asianmukaisesti. Keskustele uratavoitteistasi toimialaasi ymmärtävän rekrytointikonsultin kanssa ja koe hakijaystävällinen rekrytointiprosessimme.

Itsetuntemus siivittää urakehitystä

Olemme ihmistuntemuksen ja soveltuvuusarvioinnin asiantuntijoita. Keskustelumme hakuprosesseissamme mukana olevien osaajien kanssa ovat syvällisiä katsauksia henkilön taustoihin, kokemuksiin ja haaveisiin. Ne eivät tähtää pelkästään kyseessä olevan työpaikan täyttämiseen vaan yksilön syväymmärrykseen ja sitä kautta osaajaverkostomme kattavampaan tuntemiseen. Etsimme kestävää, työsuhteen molempia osapuolia pitkällä aikatähtäimellä palvelevaa ratkaisua.

Moni asiantuntijatehtävään hakeutuva osaaja on jo nähnyt työelämää, rekflektoinut omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan, määrittänyt osaamisensa rahallisen arvon sekä tunnistanut omat tarpeensa esim. työaikaan, perehdytykseen tai työn johtamiseen liittyen. Alanvaihto tai vastuualueen lisääminen asettavat kuitenkin osaajan tilanteeseen, jossa olemassa olevaan ammatti-identiteettiin lähdetään rakentamaan uusia kerroksia. Tavoitteenamme on, että keskustelumme jäljiltä osaajan kyvyt, persoona ja vahvuudet suhteessa tavoiteltuun työtehtävään tulevat kirkastetuiksi.

Puhumme oman osaamisen tunnistamisesta myös Operarian Instagram-tilillä. Tutustu tiliimme ja sen sisältämiin työelämän ilmiöitä käsitteleviin mikroblogeihin ja sparrausvideoihin.

Avoimet työpaikat

Operaria on yhdistänyt osaajia ja työnantajia jo vuodesta 1999. Toteutamme asiantuntijatason ja johdon rekrytointeja muun muassa myynnin, taloushallinnon ja projektijohtamisen osa-alueilla. Toimialat, joihin olemme erikoistuneet ovat teknologia, rahoitus- ja taloushallinto sekä tukku- ja vähittäiskauppa.

Uskomme, että oikeanlaisessa tehtävässä ja työympäristössä jokainen voi yltää huippusuorituksiin. Nostammekin osaajan aidosti toimintamme keskiöön. Hakuprosesseissamme olevan osaajan tilanteeseen ja osaamiseen perehtymällä pyrimme tukemaan häntä polkunsa eri vaiheissa.

Tutustu avoinna oleviin asiantuntijatehtäviin alla olevassa linkistä.