Vastuullisuus

Tulevaisuus nojaa tämän päivän tekoihin

Haluamme vaikuttaa toiminnallamme positiivisesti työelämään ja sen kehittämiseen. Niin tietoa jakaessamme kuin päivittäisessä rekrytointityössä kannustamme työnantajaorganisaatioita muun muassa faktoihin pohjautuvaan henkilöarviointiin ja –valintaan sekä työnantajakuvan tukemiseen jo rekrytointivaiheessa. Tarjoamamme palvelut auttavat työnantajayrityksiä ratkaisemaan rekrytointiin ja henkilöstöjohtamiseen liittyviä haasteita.

Olemme reilu palveluntarjoaja ja vastaanotamme ainoastaan sellaisia toimeksiantoja, jotka tiedämme pystyvämme viemään menestyksekkäästi maaliin. Menestyksen edellytyksenä pidämme esimerkiksi sitä, että olemme laajasti verkostoituneita kyseessä olevalla toimialalla.

Ota yhteyttä

Vastuullinen rekrytointi

Kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja, stereotypioita ja kognitiivisia ajatusvinoumia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teemme tiedostamattamme olettamuksia ja johtopäätöksiä, jotka eivät välttämättä perustu lainkaan totuuteen. Ne ovat aivojemme tapa jaotella ja kategorisoida monimutkaista tietoa. Asian tiedostaminen auttaa meitä havaitsemaan ja karsimaan virheellisiä ajatusprosesseja. Meidän ei tarvitse antaa olemassa olevien olettamustemme tai johtopäätöstemme vaikuttaa rekrytointipäätöksentekoon. Vastuullinen rekrytointi ei kohtele ketään eriarvoisesti ja on työyhteisön monimuotoisuutta, innovatiivisuutta ja menestystä tukeva tapa toimia.

Soveltuvuusarviointi on kiinteä osa rekrytointiprosessiamme. Teemme yhteistyötä Master Suomen kanssa ja olemme sertifioituja työtyylianalyysien ja kognitiivisten kykytestien käyttäjiä. Testaamme jokaisen rekrytointiprosessin viimeiseen vaiheeseen edenneen ehdokkaan. Testimme antavat meille luotettavaa tietoa henkilön vahvuuksista ja potentiaalista työkontekstissa. Yritysasiakkaanamme toteutat siis vastuullista, inklusiivista rekrytointia ja työnhakijana voit puolestaan luottaa, että soveltuvuuttasi arvioidaan puolueettomasti ja ennakkoluulottomasti.

Vaikutustyö

Tiedon jakaminen

Kaikki Operarian julkaisema tieto on joko tutkimusnäyttöön tai asiantuntijan substanssiosaamiseen ja kokemukseen pohjautuvaa. Julkaisujemme teemoiksi valikoituvat useimmiten työelämään tai työsuhteen elinkaareen liittyvät asiat ja epäkohdat. Pyrimme murtamaan työelämässä vallitsevia ennakkoluuloja ja tarjoamaan lukijalle näkökulmia, esimerkkejä, ratkaisuja ja perusteluita. Yksi tärkeimmistä tiedonvälityksen kanavistamme on blogimme, jossa julkaisemme sisältöä kuukausittain. Sen lisäksi kirjoitamme sosiaalisen median kanavillemme lyhyitä, ajatuksia herätteleviä mikroblogeja ja jaamme muiden kirjoittamia, työelämään liittyviä sisältöjä.

Mentorointi

Olemme toteuttaneet päätyömme rinnalla työnhakijoiden sparrausta sekä ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työelämämentorointia. Koemme, että väylä Suomen työmarkkinoille käy vielä tänäkin päivänä suomen kielen hallitsemisen kautta ja valitettavan usein myös sellaisissa tilanteissa, joissa sen ei tarvitsisi. Myös suomea sujuvasti puhuville ja kirjoittaville ulkomaalaistaustaisille työnsaanti on haastavampaa kuin kantasuomalaisille. Työyhteisöjen monimuotoistaminen vaatii ennakkoluulottomuutta ja olennaisiin faktoihin keskittymistä, mitä pyrimme omassa työssämme ajamaan. Vastavuoroisesti mentoroitavien kautta avarramme omaa käsitystämme erilaisista kulttuureista sekä työelämän monimuotoisuuden tilasta.

Tietoturvallisuus

Henkilötieto on meillä yksityishenkilöltä tai yritykseltä lainassa olevaa ja koko laina-ajan tarkoin suojaamaamme omaisuutta, jota käytämme yrityksessämme tiedottamis-, työnvälitys- ja markkinointitarkoituksiin. Henkilötieto ei siirry meiltä kolmannelle osapuolelle ilman omistajansa lupaa. Käytössämme on CrowdStriken Falcon, joka suojaa valtaosaa Fortune 100 –yrityksistä ja useita johtavia pankkeja tietomurroilta. Käyttäjädatasta oppiva, tekoälyä hyödyntävä Falcon-pilvipalvelu suojaa kaikkia henkilö- ja yritystietojen käsittelyssä käyttämiämme laitteita ja ohjelmistoja. Tutustu GDPR-asetuksiimme.

Lue lisää Operarian vastuullisesta rekrytointiprosessista.

Ympäristö

Olemme ympäristöystävällinen ja hiilineutraali yritys. Valtaosa työstämme hoituu etäyhteyden välityksellä ja liikematkustus on vähäistä. Vuokraamme pientä liiketilaa, joka on julkisten liikenneyhteyksien ja kevyen liikenteen väylien välittömässä läheisyydessä. Operarian vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat arviolta 6500 tonnia CO2. Ohjaamme yritystoiminnastamme syntyvien hiilidioksidipäästöjen hyvitykset täysimääräisesti Compensate-säätiön kautta biodiversiteettiä ja kestävää kehitystä tukeviin sekä hiiltä sitoviin metsitys-, vedenpuhdistus- ja biohiilituotantohankkeisiin.

Lue lisää Operarian arvoista.

Työllistyminen

Operaria on jo monena peräkkäisenä vuonna tukenut heikoimmassa asemassa olevien työllistymistä ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä rahoittamalla eri järjestöjen hanketoimintaa. Uskomme, että nimenomaan työkykyä, työllistymistä ja toimeentuloa turvaamalla saavutetaan kestävää hyvinvointia niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Yksilön työllistymisen myönteiset vaikutukset ulottuvat kokonaisiin perheisiin ja yhteisöihin, mikä myös vähentää terveydenhuollon kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Tutustu avustuskohteisiimme.

Rekrytointihaaste on tehty ratkaistavaksi

Voimme auttaa. Vastaamme yhteydenottoihin joko sähköpostitse tai lyhyellä 10 minuutin puhelulla.
Selvitetään yhdessä, millaisesta vahvistuksesta tiimisi tai rekrytointiprosessisi hyötyisi.

Ota yhteyttä suoraan