Företagets samhällsansvar

Framtiden bygger på de handlingar vi utför i dag.

Vi vill. Därför agerar vi.

Vi vill genom vår verksamhet påverka arbetslivet och dess utveckling på ett positivt sätt. När vi delar information samt i vårt dagliga rekryteringsarbete uppmuntrar vi arbetsgivarorganisationer att bland annat utvärdera och välja ut kandidater utifrån fakta och att skydda sitt arbetsgivarvarumärke under rekryteringsskedet. De tjänster vi tillhandahåller hjälper arbetsgivare att lösa utmaningar vad gäller rekrytering och personalledning.

Vi är en rättvis tjänsteleverantör och vi tar bara på oss projekt som vi vet att vi kan slutföra. Vi anser till exempel att det är avgörande att ha ett omfattande nätverk av kandidater i den aktuella branschen för framgångsrik rekrytering.

Vi debiterar dig bara om vi lyckas.

Kontakta oss

Ansvarsfull rekrytering

Alla har fördomar, stereotyper och kognitiv partiskhet. I praktiken innebär det att vi omedvetet gör antaganden och drar slutsatser som inte nödvändigtvis bygger på sanning. Detta är hjärnans sätt att bryta ned och kategorisera komplex information. Genom att vara medvetna om det kan vi lättare upptäcka och eliminera dessa felaktiga tankeprocesser. Vi behöver inte låta våra befintliga antaganden eller slutsatser påverka rekryteringsbesluten. I ansvarsfull rekrytering behandlas alla lika, vilket bidrar till att öka mångfald, innovation och framgång i arbetslivet.

Bedömning är en inbyggd del av vår rekryteringsprocess. Vi samarbetar med Master Finland och är certifierade inom arbetsstilsanalys och kognitiva lämplighetstester. Vi testar varje kandidat som går vidare till det sista skedet i rekryteringsprocessen. Våra tester ger oss tillförlitlig information om en persons styrkor och potential i ett arbetssammanhang. Som vår kund åtar du dig en ansvarsfull, inkluderande rekrytering och som arbetssökande kan du lita på att vi bedömer din lämplighet på ett opartiskt och fördomsfritt sätt.

Påverka arbetet

Informationsdelning

All information vi publicerar på Operaria bygger på antingen forskning eller gedigen expertkunskap och -erfarenhet. De flesta ämnen vi tar upp i våra publikationer relaterar till arbetslivet eller till anställningsförhållandets livscykel.

Vi strävar efter att bryta ned fördomar i arbetslivet och ge läsaren perspektiv, exempel, lösningar och argument. En av våra viktigaste kommunikationskanaler är vår blogg, där vi publicerar finskt innehåll varje månad. Dessutom skriver vi korta, tankeväckande mikrobloggar  i våra sociala mediekanaler och delar arbetsrelaterat innehåll skapat av andra.

Mentorskap

Utöver vår kärnverksamhet erbjuder vi karriärmentorskap åt kandidater, framför allt studerande med internationell bakgrund. Vi känner att finska språkfärdigheter ibland är överskattade på den finska arbetsmarknaden, även i situationer där de kanske inte är nödvändiga. Till och med när de talar och skriver finska flytande kan utländska personer stöta på fler hinder på arbetsmarknaden än de som har finska som modersmål.

Ökad mångfald i arbetssamhället, vilket också är något vi strävar efter i vårt arbete, kräver ett öppet sinne och ett fokus på viktiga fakta. Genom mentorskapet kan båda sidor få en bredare förståelse för olika kulturer och hur mångfalden i det finska arbetslivet ser ut i dag.

Informationssäkerhet

Vi skyddar noggrant den information om individer eller företag som behövs för rekryterings- och marknadsföringsändamål. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke. I likhet med de flesta Fortune 100-företag och stora banker använder vi CrowdStrike Falcon för att skydda dina uppgifter från dataintrång. Falcon Cloud-tjänsten, som lär sig från dess användardata och som använder artificiell intelligens, skyddar all hårdvara och mjukvara som vi använder för att behandla personlig och företagsmässig information. Se våra GDPR-inställningar.

Läs mer om Operarias ansvarsfulla rekryteringsprocess.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss direkt