Bedömning

Ansvarsfull rekrytering genom bedömning

Vi på Operaria har genomfört hundratals expertrekryteringar med hjälp av vår bedömning. Bedömning är avgörande för att minimera effekterna av våra fördomar, stereotyper och kognitiva partiskhet vid rekryteringsbeslut. Bedömning ingår i priset för våra tjänster inom rekrytering, direktsökning, och expertbemanning. Detta bidrar till att säkerställa expertens lämplighet för jobbet, stöder objektiva beslut och gör att vi kan garantera ett lyckat resultat.

Våra bedömningsmetoder inbegriper personlighetsanalyser samt ett kompetensprov, det vill säga ett kognitivt lämplighetstest. Dessutom är våra rekryteringskonsulter certifierade experter inom arbetsstilsanalys.

Kontakta oss

De fyra metoder som vi använder uppfyller internationella kvalitetskrav

OPTO – personlighetstest

OPTO är en personlighetstest baserat på Femfaktorteorin, eller Big Five-teorin, som gör det möjligt att fokusera personlig bedömning på beteendemässiga egenskaper som är relevanta för affärs- och organisationsmål samt på vilka faktorer som driver en persons prestationer. Detta sparar både pengar och tid. Dessutom har OPTO visat sig förbättra den sökandes rekryteringsupplevelse.

OPTO mäter åtta egenskaper som är viktiga för prestation och framgång på jobbet:

 • Påverkan

 • Återhämtningsförmåga

 • Samarbete

 • Effektivitet

 • Leverans

 • Efterlevnad

 • Snabbtänkthet

 • Innovation

MPA (Master Person Analysis) – personlighetstest

MPA-testet hjälper företag att identifiera förmågor och potential hos kandidater och yrkesverksamma. Med hjälp av en MPA-analys kan vi också bedöma en persons arbetsstil och sociala kontaktstil. Bland annat mäter MPA följande beteendemässiga egenskaper som är viktiga för framgång på jobbet:

 • Målsättning och fokus, påverka saker och människor.

 • Social kontaktstil, visa tillit, känslomässig reglering och inställning till konflikter.

 • Utföra arbetsuppgifter, fatta beslut och inställning till reformer och förändringar.

BRIGHT-testet

Med hjälp av BRIGHT-testet kan vi undersöka kandidaternas attityder, drivkrafter och lämplighet för krävande roller inom kundservice. Testet är ett kostnadseffektivt och tillförlitligt sätt att göra ett förhandsurval utan fördomar och diskriminering, med fokus enbart på de väsentliga egenskaper som krävs för rollen.

ACE – kognitivt kapacitetstest

Innan man väljer en ny medarbetare är det fördelaktigt att fastställa personens potential med ett test som mäter kognitiv kapacitet. ACE (Adjustable Competence Evaluation) är ett toppmodernt adaptivt kompetenstest med tusentals användare över hela Europa. Testet lämpar sig väl vid bedömning av potentialen hos både ledare och sökande till traineeprogram. Informationen som erhålls med hjälp av testet är särskilt lämpad för korrekt utnyttjande av en persons resurser och för att stödja en experts motivation.

Fatta beslut med tillförsikt

Tester som ett ledningsverktyg för arbetsgivare

Med hjälp av en bedömning kan chefen identifiera vilka beteendemässiga egenskaper som är viktiga för expertens prestation och hur de ska utnyttja tidigare inlärd kunskap och erfarenhet. Analysen ger även chefen riktlinjer för hur kandidatens onboarding och ledning ska se ut. Detta främjar utvecklingen av samarbete och interaktion i nya anställningsförhållanden.

Testet hjälper experten att identifiera sina styrkor

Genom en bedömning blir kandidatens styrkor lättare att utnyttja och visa. På samma sätt kan kandidaten, när denne blivit medveten om sina förbättringsområden, bättre ta hänsyn till dem i det dagliga arbetet eller vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra dem. Bedömning hjälper kandidaten att bli en ännu starkare medlem i både arbetssamhället och i samhället i stort, eftersom självkännedom främjar såväl personlig som yrkesmässig utveckling.

Hur mycket kostar bedömning?

​Bedömning ingår i det fasta priset för våra rekryteringstjänster. Om du själv hanterar rekryteringen för ditt företag och vill säkerställa en lyckad sådan kan du dock beställa en lämplighetsbedömning från oss som en separat tjänst.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss direkt