Personbedömning

Vi är utbildade och licensierade användare av fyra utvärderingsverktyg som upprätthåller våra rekryteringsprocesser: OPTO-personlighetstest, Master Person Analysis (MPA), BRIGHT Service attitude screening test och Adjustable Competence Evaluation (ACE). Vid jobbprofilering kartläggs först de beteendeegenskaper som krävs, varefter vi kan jämföra kandidatprofiler med en målprofil. Genom att göra detta kan vi se till att personen är lämpad för jobbet och troligtvis kommer att trivas med det. Vi gör också bedömningar av människor som en oberoende tjänst samt som en del av olika personalutvecklingsprojekt.

Varför göra en professionell profilering av arbetsstilar? För att:

  • förbättra interaktionen
  • utveckla personal
  • skapa engagemang
  • belöna en person / grupp
  • underlätta strategisk planering
  • stödja rekrytering

Förutom att hjälpa företagsledningen, bidrar också lämplighetsbedömningen till den sökandes förbättrade resultat som teammedlem. Genom att ge uppmärksamhet på sin arbetsstil kan de anställda kompensera sina svagare egenskaper med gynnsammare och lyfta fram sina styrkor. Anställda tenderar också att njuta mer av sina uppgifter när arbetet är organiserat på ett sätt som överensstämmer med deras arbetssätt.

”Profilering i arbetsstil hjälper mig att förstå hur mitt eget beteende påverkar andra i arbetsgemenskapen. Det hjälper också till att känna igen mina egna styrkor, vilket är en stor fördel när jag gör mitt jobb. ”

Förbättra arbetsgemenskapen

Utmaningar inom kommunikation eller ledning kan hämma ett företag. Genom att lösa dessa utmaningar förbättras inte bara organisationens effektivitet utan också arbetsplatsens klimat. Operaria är väl rustat för att lösa olika utmaningar som berör arbetsgemenskapen inom HR, ekonomisk förvaltning och kundservice.

Under konsultationsprocessen undersöker Operaria organisationens utvecklingsmål och arbetsgemenskapliga styrkor, samt genomför en analys gällande teamarbete.

Möjliga utvecklingsmål:

  • stärka kunskapen
  • förändra arbetssätt
  • förändra attityder
  • investera i specifika processer eller minska deras betydelse

Investera i människor

Att uppmuntra personal att kontinuerligt utbilda sig och utnyttja sina egna styrkor är ett säkert sätt för ett företag att uppnå operationell effektivitet.

Ömsesidig respekt och bättre interaktion förbättrar välbefinnandet på arbetsplatsen och ökar medarbetarnas engagemang.

Fungerande relationer mellan kollegor, chefer och handledare samt produktivt teamarbete är de viktigaste framgångsfaktorer ett företag kan ha.

Undrar du fortfarande över något?

Ring oss och låt oss prata!

Kontakt