Kostnaden för en misslyckad rekrytering

Misslyckad rekrytering är dyrt

Kostnadskalkylatorn för misslyckad rekrytering är snabb och ger dig en realistisk uppskattning av den faktiska kostnaden för framtida rekrytering. Kommunikation är avgörande vid rekrytering. Om du inte har möjlighet att verkligen investera i rekrytering, eller om du vill ägna din tid åt annat, bör du överväga att överlämna processen till en kompentent rekryterare. På så sätt minimerar du de ekonomiska riskerna förknippade med rekrytering och förbättrar dina chanser till framgång.

Använd Operarias kostnadskalkylator för misslyckad rekrytering för att se hur mycket en illa vald kandidat kan kosta ditt företag.

Månadslön för en anställd

Kostnadskalkylatorn tar hänsyn till övriga kostnader förknippade med den anställdes lön.

Onboardingtid i veckor

Tiden som avsätts för onboarding beror på tjänsten, men den måste vara tillräcklig. En vanlig onboardingperiod är två till tre månader. Behovet av onboarding förlängs om den har varit bristfällig eller inte skett alls.

Förlorade intäkter

Till exempel kan säljare ha en betydande inverkan när det gäller förlorade intäkter.

Bortslösad tid

I genomsnitt lägger du fem arbetsdagar på en självgenomförd rekryteringsprocess.

Värdet av din tid

Hur skulle du värdera din tid ur ditt företagsperspektiv?

Mental kostnad

Hur irriterande är en rekrytering som misslyckas?

Sammanlagd kostnad:

+
Tillbaka till ruta ett

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss direkt