Rekryteringstjänster

En bro som leder till din expert

Vill du uppnå framgång och välkomna framtiden med rätt personer? I så fall behöver du en hållbar bro som leder dig till en lämplig expert.

Operaria har byggt broar mellan kunder och arbetssökande i över 20 år. Med oss som rekryteringspartner kan du fokusera på din kärnverksamhet. En rekryteringskonsult som är specialiserad på din bransch och personligen känner till ditt företag kan utmana dig med precis rätt frågor och identifiera vilka färdigheter som krävs för att skapa tillväxt i ditt företag.

Våra rekryteringskonsulter hittar framgångsrika lösningssäljare, designer och projektledare. Vi genomför ofta expertrekryteringar inom bland annat teknik och ekonomistyrning.

Våra rekryteringstjänster omfattar även headhunting och så kallad hybridsökning, vilket är en kombination av direkt- och annonssökning. Dina sökande får uppleva en ansvarsfull och inkluderande rekryteringsprocess som bland annat inbegriper en lämplighetsbedömning som ökar självkännedom och motivation.

En lyckad rekrytering är det enda resultatet vi accepterar. Därför erbjuder vi 100 % nöjdhetsgaranti. Om anställningsförhållandet av någon anledning avslutas under provperioden rekryterar vi en ny person till tjänsten utan extra kostnad.

Berätta om din situation, så kan vi börja bygga ditt team.

Kontakta oss
Det finns en lämplig expert för varje företag

Operarias rekryteringsprocess

Vi har hittat experter till företag sedan 1999. Med en rekryteringsprocess som bygger på erfarenhet och professionalism säkerställer vi att den rätta experten hittas till ditt företag och att du slipper kostnaden för misslyckad rekrytering.

 • Vi sätter oss in i detaljerna i ditt företag och din bransch och kan på så vis agera ambassadör för ditt arbetsgivarvarumärke under hela rekryteringsprocessen.

 • Processen skräddarsys efter dina behov.

 • Under rekryteringsprocessen söker vi kundens input i kartläggningsskedet, i mötet med kandidater och naturligtvis i valet av rätt expert.

 • I genomsnitt tar en rekrytering två månader.

VECKA 1 – 2
KARTLÄGGNING

En konsult som förstår kundföretagets krav och bransch hjälper till att hitta rätt tjänst för behovet. Samtidigt fastställer vi vilken typ av expert som söks och var en sådan troligtvis kan hittas. Till sist kartlägger konsulten de faktorer som påverkar kundföretagets arbetsgivarvarumärke.

VECKA 3 – 4
SÖKNING

Konsulten utarbetar en jobbbeskrivning i samarbete med kunden. Den bäst lämpade experten för tjänsten söks bland professionella nätverk och målorganisationer.

VECKA 4 – 5
SLUTLISTA

Experterna utvärderas utifrån preliminära data och urvalskriterier. Konsulten kontaktar potentiella kandidater och agerar ambassadör för kundföretagets arbetsgivarvarumärke. Efter samtal med kandidaterna kan konsulten presentera de bäst lämpade kandidaterna för tjänsten.

VECKA  5 – 6
VECKA 5
FÖRHANDSURVAL

Från konsultens slutlista väljer kunden ut kandidater att intervjua. Konsulten tillhandahåller stöd under kundföretagets jobbintervjuer och arrangerar vid behov jobbsimuleringar för att bedöma nödvändiga färdigheter.

VECKA 6
VAL

Genom en lämplighetsbedömning mäter konsulten kundens önskade kandidats kognitiva kapacitet och arbetspersonlighet. Konsulten kontrollerar också kandidatens referenser, som ger praktiska exempel på deras kapacitet och arbetsstil. Slutligen informerar konsulten personligen alla kandidater om urvalskriterierna och resultatet.

… VECKA 30
UPPFÖLJNING

Operaria aktiverar sin nöjdhetsgaranti och har kontakt med den nyanställde och kunden för att säkerställa framgångsrik onboarding.

Uppnår du goda resultat genom att själv annonsera lediga tjänster?

Varför lägga ut rekryteringen på någon annan?

 • Du sparar tid.

 • Du får ett färdigt tjänstekoncept som hjälper dig att hitta den perfekta kandidaten till även den mest krävande av befattningar.

 • Du drar nytta av headhunterns omfattande nätverk och expertdatabaser samt branschspecifika erfarenhet.

 • Rekryteringsprocesser och -verktyg underlättar sökandet efter en lämplig expert till ditt företag och skapar en positiv upplevelse för kandidaten.

Varför välja Operaria?

Operaria är en personlig och flexibel rekryteringspartner

 • Tack vare vår smidiga affärsstruktur är vi en snabb och flexibel samarbetspartner. I vårt utbud hittar du en tjänst som passar dina företagsbehov i alla skeden.

 • Samma utsedda kontaktperson bistår dig under hela processen. På så vis garanterar vi ett smidigt informationsflöde och personlig kontakt.

 • Vi läser in oss på ditt företag och din bransch för att kunna agera ambassadör för ditt arbetsgivarvarumärke under hela processen.

 • Med våra omfattande, globala nätverk hittar vi experter inom rekryteringsmarknader med hög efterfrågan.

 • Var och en av våra rekryteringar inkluderar en bedömning av den utvalda kandidaten.

 • Vi garanterar en lyckad rekrytering och du slipper därmed kostnaden för en misslyckad sådan.

Vi är en samarbetspartner som går bredvid kunden och den sökande.

Som vår kund stöder du ansvarsfull rekrytering

Vår rekryteringsprocess stöder ansvarsfullt och rättvist beslutsfattande med fokus på genuin kompetens och öppen kontakt. Tack vare våra konsulters omfattande, branschspecifika kandidatnätverk och lämpligt riktade lämplighetsbedömning kan vi garantera en lyckad rekrytering.

Vi erbjuder 100 % nöjdhetsgaranti. Om anställningsförhållandet av någon anledning avslutas under provperioden rekryterar vi en ny person till tjänsten utan extra kostnad.

De litar på oss.

Våra kunder

Vi har betjänat våra kunder på ett pålitligt och personligt sätt sedan 1999. Här är några av våra nöjda kunder.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss direkt