Direct search aka Headhunting

Din port till ett omfattande expertnätverk

Headhunting är lösningen för ditt företags utmanande jakt på experter. Med headhunting, det vill säga direct search, hittar vi de bäst lämpade experterna och cheferna för att säkerställa tillväxt i ditt företag. Utöver chefer hittar våra konsulter framgångsrika lösningssäljare, produktutvecklare och projektledare. Vi erbjuder branschspecifik, gedigen kompetens med ett vänligt bemötande.

Utöver direct search ingår i våra rekryteringstjänster även rekrytering genom annonsering och hybridsökning (en kombination av de båda). Eftersom lämplighetsbedömning ingår i våra rekryteringstjänster får du alltid en ansvarsfull och inkluderande rekrytering.

En lyckad rekrytering är det enda resultatet vi accepterar. Därför erbjuder vi 100 % nöjdhetsgaranti. Om anställningsförhållandet av någon anledning avslutas under provperioden rekryterar vi en ny person till tjänsten utan extra kostnad.

Berätta om din situation, så kan vi börja bygga ditt team.

Kontakta oss
Det finns en lämplig expert för varje företag.

Operarias rekryteringsprocess

Vi har hittat experter till företag sedan 1999. Med en rekryteringsprocess som bygger på erfarenhet och kompetens, garanterar vi att den rätta experten hittas till ditt företag och att du slipper kostnaden för misslyckad rekrytering.

 • Vi sätter oss in i detaljerna i ditt företag och din bransch och kan på så vis agera ambassadör för ditt arbetsgivarvarumärke under hela rekryteringsprocessen.

 • Processen skräddarsys efter dina behov.

 • Under rekryteringsprocessen söker vi kundens input i kartläggningsskedet, i mötet med kandidater och naturligtvis i valet av rätt expert.

 • I genomsnitt tar en direct search två månader.

VECKA 1 – 2
KARTLÄGGNING

En konsult som förstår kundföretagets krav och bransch hjälper till att hitta rätt tjänst för behovet. Samtidigt fastställer vi vilken typ av expert som söks och var en sådan troligtvis kan hittas. Till sist kartlägger konsulten de faktorer som påverkar kundföretagets arbetsgivarvarumärke.

VECKA 3 – 4
SÖKNING

Konsulten utarbetar en jobbbeskrivning i samarbete med kunden. Den bäst lämpade experten för tjänsten söks bland professionella nätverk och målorganisationer.

VECKA 4 – 5
SLUTLISTA

Experterna utvärderas utifrån preliminära data och urvalskriterier. Konsulten kontaktar potentiella kandidater och agerar ambassadör för kundföretagets arbetsgivarvarumärke. Efter samtal med kandidaterna kan konsulten presentera de bäst lämpade kandidaterna för tjänsten.

VECKA 5 – 6
VECKA 5
FÖRHANDSURVAL

Från konsultens slutlista väljer kunden ut kandidater att intervjua. Konsulten tillhandahåller stöd under kundföretagets jobbintervjuer och arrangerar vid behov jobbsimuleringar för att bedöma nödvändiga färdigheter.

VECKA 6
VAL

Genom en bedömning mäter konsulten kundens önskade kandidats kognitiva kapacitet och arbetspersonlighet. Konsulten kontrollerar också kandidatens referenser, som ger praktiska exempel på deras kapacitet och arbetsstil. Slutligen informerar konsulten personligen alla kandidater om urvalskriterierna och resultatet.

… VECKA 30
UPPFÖLJNING

Operaria aktiverar sin nöjdhetsgaranti och har kontakt med den utvalda kandidaten och kunden för att säkerställa framgångsrik onboarding.

En lösning för ditt företags utmanande expertrekryteringar

Varför är direct search ett bra alternativ?

 • Du sparar tid.

 • Du får ett färdigt tjänstekoncept som hjälper dig att hitta den perfekta kandidaten till även den mest krävande av befattningar.

 • Du får fördelen av en direct search konsult såväl som dennes omfattande nätverk och expertdatabaser samt branschspecifika erfarenhet.

 • Rekryteringsprocesserna och -verktygen underlättar sökandet efter en lämplig expert till ditt företag och skapar en positiv upplevelse för kandidaten.

Varför välja Operaria?

Operaria är en personlig och flexibel rekryteringspartner

 • Tack vare vår smidiga affärsstruktur är vi en snabb och flexibel samarbetspartner. I vårt utbud hittar du tjänster som passar dina företagsbehov i alla skeden.

 • Samma utsedda kontaktperson bistår dig under hela processen. Detta garanterar ett smidigt informationsflöde och personlig kontakt.

 • Vi läser in oss på ditt företag och din bransch för att kunna agera ambassadör för ditt arbetsgivarvarumärke under hela processen.

 • Med våra omfattande, globala nätverk hittar vi experter inom rekryteringsmarknader med hög efterfrågan.

 • Var och en av våra rekryteringar inkluderar en bedömning av den utvalda kandidaten.

 • Vi garanterar en lyckad rekrytering och du slipper därmed kostnaden för en misslyckad sådan.

Dina viktigaste tillgångar är trygga i Operarias händer.

Som vår kund stöder du ansvarsfull rekrytering

Vår direct search stöder ansvarsfullt och rättvist beslutsfattande med fokus på genuin kompetens och öppen kontakt. Tack vare våra konsulters omfattande, branschspecifika expertnätverk och riktade lämplighetsbedömning kan vi garantera en lyckad rekrytering.

Vi erbjuder 100 % nöjdhetsgaranti. Om anställningsförhållandet av någon anledning avslutas under provperioden rekryterar vi en ny person till tjänsten utan extra kostnad.

Genom att nyttja Operarias tjänster slipper du kostnaden för misslyckad rekrytering.

De litar på oss.

Våra kunder

Vi har betjänat våra kunder på ett pålitligt och personligt sätt sedan 1999. Här är några av våra nöjda kunder.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss direkt