Vår rekryteringsprocess

Steg för steg mot teamtillväxt

Med våra kandidatvänliga rekryteringstjänster, vår expertis inom personalledning och vår kunskap om din bransch kan du enkelt uppnå dina rekryteringsmål. Genom att följa de noggrant planerade stegen i vår rekryteringsprocess kan vi säkerställa att vi hittar rätt expert till ditt företag, och du slipper därmed det dyra misstaget att rekrytera fel kandidat. Processen börjar med kartläggningsfasen och avslutas när provperioden upphör. Detta innebär att du kan onboarda din nya medarbetare inom bara två månader från rekryteringsprocessens början.

1. Kartläggning

 • Vi sätter dig i kontakt med en rekryteringskonsult som förstår kraven i din bransch och de nödvändiga förutsättningarna för att lyckas inom ditt område.

 • Med hjälp av vår konsult hittar du rätt tjänst för dina behov. Våra tjänster innefattar annonsbaserad sökning, direktsökning och hybridsökning (en kombination av de två) samt expertbemanning.

 • Tillsammans definierar vi kompetensprofilen, det vill säga vilken erfarenhet, kompetens och personlighet som passar för ditt företag.

 • Tillsammans utvecklar vi ditt arbetsgivarvarumärke. Vi sätter oss in i detaljerna i ditt företag och din bransch och kan på så vis agera ambassadör för ditt arbetsgivarvarumärke under hela rekryteringsprocessen.

2. Sökning

 • Vi använder Operarias nätverk av experter för att hitta de bäst lämpade kandidaterna med avseende på kompetens och personlighet.

 • Vi skapar din platsannons. Återigen, ett tydligt meddelande lockar lämpliga sökande och ger dem en förstklassig upplevelse.

 • Vi delar platsannonsen på annonseringsplattformar i olika forum för yrkesverksamma och företag samt i dina företagskanaler. Vid behov förstärker vi dessutom sökningen med en marknadsföringskampanj.

 • Vid headhunting är sökandet efter en expert inte begränsat till aktiva arbetssökande. Direct search används när platsannonsen inte förväntas nå ut till tillräckligt många experter lämpade för jobbet.

3. Slutlista

 • Operaria utvärderar kandidaterna utifrån den förhandsinformation som lämnats samt urvalskriterierna. Som en del av vår rekryteringsprocess behandlar vi på ett säkert sätt dina personuppgifter med hjälp av vår avdelning för informationssäkerhet.

 • Våra samtal med kandidaterna förser kundföretaget med jämförbar information. Vi kan bistå i samordningen av samtalet mellan vår konsult och kandidaten, antingen på Operarias kontor i central Helsingfors eller via videolänk.

 • Ett förhandsuppdrag kan vara nödvändigt för krävande befattningar. Vid behov arrangerar vi även dessa.

 • Vi presenterar en slutlista för kundföretaget med de kandidater som är bäst lämpade för tjänsten.

4. Förhandsurval

 • Kundföretaget gör ett förhandsurval från slutlistan med kandidater.

 • Jobbintervjuer mellan kundföretaget och kandidaterna äger rum. På begäran tillhandahåller vi stöd vid samtal mellan kandidaten och företaget.

 • Vid behov gör vi en jobbsimulering för att bedöma de färdigheter som krävs för tjänsten.

5. Val

 • Vi säkerställer att toppkandidaten är lämpad för tjänsten genom ett lämplighetstest och en bedömning. Vår bedömning mäter kandidatens kognitiva kapacitet och arbetspersonlighet och är en integrerad del av våra rekryteringstjänster.

 • Vi kontaktar din utvalda kandidats referenser för att få praktiska exempel på kandidatens färdigheter, erfarenhet och egenskaper.

 • Vi säkerställer en positiv kandidatupplevelse genom att personligen meddela kandidaterna som inte blivit utvalda. Vi ger dem anledningarna till beslutet, besvarar deras frågor och diskuterar deras framtid.

6. Uppföljning

 • Vi har kontakt med den utvalda kandidaten och dennes chef under hela provperioden för att säkerställa framgångsrik onboarding av medarbetaren och ett positivt anställningsförhållande. Vi bidrar också med idéer för att stödja lärande.

 • Våra rekryteringsprocesser är garanterade. Skulle dock samarbetet med din nya medarbetare inte fungera optimalt, eller om hen säger upp sig under provperioden, hittar vi en ny medarbetare åt dig utan kostnad.

Kontakta oss
Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss direkt