Våra kunder

Att gå sida vid sida är en naturlig del av ett partnerskap.

Vi är en betrodd rekryteringspartner

De flesta av Operarias kunder är små och medelstora företag verksamma i Finland. Men tack vare vårt nätverk av konsulter och vår smidiga rekryteringsprocess på distans kan vi även ta uppdrag utanför Finland. Den egenskap vi uppskattar mest i våra samarbetspartners är densamma som ligger till grund för vår verksamhet som rekryteringspartner. Vi går vid din sida.

Vi är specialiserade på den krävande rekryteringen av företagssäljare och chefer. För sådana tjänster används vanligtvis hybrid- och direktsökning. Det innebär att vi vänder på varje sten i vår jakt på den bäst lämpade kandidaten för jobbet. Dessutom är vårt sökande inte begränsat till aktiva arbetssökande.

Vi hanterar rekrytering med utgångspunkt från branschen. Först bedömer vi huruvida vi är rätt partner för att hjälpa en kund att nå sitt mål. De avgörande faktorerna är vår branschkunskap och vårt kontaktnät i förhållande till kundens behov. När vi sedan får uppdraget vet vi att vi har allt vi behöver för att hitta rätt expert och samtidigt säkerställa en hållbar, positiv start på anställningen.

Kontakta oss

De litar på oss

Ömsesidig tillit, gemensamma mål och delad framgång är kärnan i våra samarbeten.

Det här säger våra kunder om oss

Branscher vi stöder

De branscher vi rekryterar till är också de branscher våra konsulter har omfattande nätverk och kompetens inom. Genom att tala samma professionella språk och ha gemensamma kulturella beröringspunkter uppnår vi en bättre ömsesidig förståelse mellan våra experter och företagets beslutsfattare. Det hjälper oss också att bättre förstå och främja företagets arbetsgivarvarumärke.

Teknik

t.ex. bioteknik, IT-produktion, utrustningsteknik, systemförvaltning och SaaS, byggteknik, förpackningsindustri, vindkraft, logistik, inköp, maskinteknik, teknisk försäljning

Ekonomi och ekonomistyrning

t.ex. fakturafinansiering, riskhantering, redovisning, löneadministration

Grossist- och detaljhandel

t.ex. e-handel, traditionell butiksadministration, produktdesign

Media och tjänster

t.ex. journalistik, evenemang

Vanliga befattningar

Vi utför uppdrag på flera olika organisationsnivåer. Nedan ser du vilka befattningar som vi har rekryterat kandidater till på uppdrag av våra kundföretag.

Chefsbefattningar:

 • operativ chef

 • ekonomichef

 • projektledare

 • försäljningschef

 • landschef

 • e-handelschef

 • arbetsledare

 • personalchef

 • produktchef

 • marknadsföringschef

 • teamledare

 • design- och varumärkeschef

Övriga experter:

 • B2B-säljare 

 • kundansvarig

 • underhållstekniker

 • revisor

 • lönehandläggare

 • systemspecialist

 • dataanalytiker

 • marknadsföringsassistent

 • designassistent

 • kontorsassistent

 • e-handelsspecialist

 • journalist

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss direkt