Om vårt företag

Operarias historia

Dagens Operaria är resultatet av samarbeten som byggts upp över tid. Under våra fler än 20 år av verksamhet har vi vuxit från ett en kvinnas företag med fokus på rekrytering inom ekonomistyrning till ett tvärvetenskapligt team av experter.

Operaria är latin för arbetande kvinna.

Från ett en kvinnas företag till ett team av specialister

Ulla Partanen grundade Operaria år 1999, när hon upptäckte en efterfrågan på headhunting av ekonomichefer, ekonomer och annan personal inom området. Finska redovisningsbyråer hade ständig brist på kompetent personal. När Ulla insåg att den opera och aria hon älskade hade en koppling till hennes arbete inom rekrytering föddes namnet “Operaria”. Operaria är latin och betyder arbetande kvinna. Operaria började som ett en kvinnas företag och är i dag en framgångsrik leverantör av skräddarsydda personaltjänster med högsta kvalitet sedan 20 år. Markus Fabricius och Paula Peltolin gick in som aktieägare år 2010, när Ulla gjorde sig redo att lämna över företaget till nästa generation.

Vägen till en tvärvetenskaplig rekryteringspartner

Med Markus bakgrund och kontaktnätverk utökades Operarias rekryteringsverksamhet till att omfatta rekrytering av B2B-säljare och företagsledare. Samtidigt lade vi till rekrytering av tillfällig personal och chefer i vårt tjänsteutbud. Dessutom har Markus passion för tvärvetenskapliga tjänster lett oss till att etablera affärssamarbeten, använda påverkanskanaler och ytterligare expandera våra tjänster. Under Markus ledning har Operaria vuxit till ett blomstrande nätverk som numera sträcker sig även till andra nordiska länder. I dag hjälper vi till att placera experter och ledare i chefspositioner inom teknik, mode, juridik, förvaltning, handel och tillverkning.

Dina viktigaste tillgångar är trygga i våra händer.

Vår bransch är i ständig utveckling, vilket är en möjlighet, inte ett hot.

Varför vi gör det vi gör

Vi bygger broar

Inspirationen till vår historia går tillbaka till 1980-talet. Under sin tid som verkställande direktör för Kirjanpitotoimistojen Liitto (i dag Taloushallintoliitto) blev Ulla Partanen medveten om behovet av bemanningstjänster inom området. Lediga tjänster och experter inom ekonomi hittade inte sin väg till varandra, och en förändring var nödvändig. Än i dag drivs teamets verksamhet av viljan att ta rekryteringen i en mer hållbar riktning inom anställningsförhållandets livscykel. Vi bygger broar mellan företag och experter och vi uppmuntrar företagens beslutsfattare att bygga broar även internt. Hur hanteras till exempel utbildning och lärande inom företaget? Vad är utsikterna när det gäller tillväxt, utveckling och utvidgning av ansvar? Vi inspireras av möjligheten att få bidra till individers och företagsutveckling och tillväxt.

Vi lär oss, förnyar oss och strävar efter att påverka

Vi känner oss priviligierade som får vara involverade i en mängd olika utvecklings- och rekryteringsprojekt. Vi har alla upplevt hur det är att arbeta i en flexibel och framåtdriven organisation i praktiken. Vid behov fokuserar vi alla vår uppmärksamhet på ett specifikt uppdrag för att förbättra det med nya idéer och perspektiv. Ibland kräver ett snävt schema att vi ändrar riktning, vilket vi gör med snabbhet och flexibilitet. Att hela tiden vara aktiva gör våra arbetsdagar varierande och intressanta.

Vi övervakar noggrant utvecklingstrenderna i både vår egen och våra kunders branscher för att kunna utnyttja vår fördjupade förståelse i kundernas projekt. Vi är glada över att få vara en del av den förändringen och samtidigt få lära oss nya saker för egen del. Vi drivs av att kunna påverka arbetslivet positivt. Den starka normalisering av distansarbete som skedde under 2020 utgjorde den initiala drivkraften för att utveckla en ny digital onboarding plattform, som kommer att släppas under vintern 2021. Vår bransch är i ständig utveckling. Det ser vi som en möjlighet, inte ett hot.

Läs mer om våra rekryteringstjänster.

Utformad efter sina skapare

Våra värderingar

Det sägs att ett företag ser ut som sina ledare. Operaria är inget undantag. Inte nog med att Operarias ägare personifierar de värderingar som företaget bygger på, värderingarna förenar dessutom teamet och utgör grunden för en hållbar verksamhet.

Partnerskap

Vi är en samarbetspartner som går bredvid arbetsgivaren och experten, och i centrum för vårt utbud står gedigen kompetens, fokus på service och ett omfattande nätverk av experter. Med vår skräddarsydda tjänst och okomplicerade kommunikation lägger vi den perfekta grunden för ett produktivt samarbete. Tack vare vår smidiga företagsstruktur arbetar vi snabbt och flexibelt. Som en långsiktig, strategisk partner strävar vi efter att stödja såväl företagets arbetsgivarvarumärke som dess tillväxt och utveckling. Dessutom anlitar vi entreprenörer som våra rekryteringskonsulter.

Nyfikenhet

Nyfikenhet underbygger och hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Vi lyssnar på våra kunders behov och skapar nya tjänster därefter. Vi sätter oss också in i arbetsgivarnas och experternas respektive världar och framtidsmål. Dessutom fokuserar vi på att ständigt utveckla våra processer och fördjupa vår förståelse av våra kunders verksamhetsmiljöer. Våra bedömningstjänster, som alla uppfyller internationella kvalitetskrav, hjälper oss att bryta ned fördomar och är en integrerad del av vår rekryteringsprocess.

Ansvar

Vi vill påverka arbetslivet och dess utveckling på ett positivt sätt. Som rättvis arbetsgivare och samarbetspartner investerar vi i ansvarsfull och faktabaserad rekrytering. Våra experter är alltid i hjärtat av vår verksamhet, vilket återspeglas i hur vi aktivt kommunicerar och diskuterar ämnen inom en rad olika områden.

Läs mer om vår verksamhet.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss direkt