Välkommen!

Du har kommit helt rätt

Spara tid och minimera de ekonomiska riskerna förknippade med rekrytering genom att lämna över rekryteringsprocessen till våra skickliga rekryteringskonsulter som förstår kraven i just din bransch. Du får dessutom tillgång till vårt omfattande professionella nätverk när vi identifierar framgångsrika lösningssäljare, designer och projektledare.

Hitta en expert
Hitta ett jobb

Vi erbjuder branschspecifik och gedigen kompetens med ett vänligt bemötande. Vi rekryterar regelbundet experter inom bland annat teknik och ekonomistyrning.

Berätta om dina företagsbehov, så hittar vi den mest lämpliga lösningen. Med oss som rekryteringspartner kan du fokusera på din kärnverksamhet.

Lösningar för föränderliga situationer

Rekrytering

Vi erbjuder ett okomplicerat, personligt och ansökningsvänligt sätt att rekrytera experter inom många olika branscher.

Headhunting

En lösning för sökningar inom rekryteringsmarknader med hög efterfrågan. Våra konsulter kontaktar experterna direkt, vilket innebär att sökandet inte är begränsat till aktiva arbetssökande.

Bedömning

Med Master Suomis lämplighetstester optimeras personalurvalet på ett ansvarsfullt och opartiskt sätt.

Vår rekryteringsprocess

Genom att följa de noggrant planerade stegen i vår rekryteringsprocess kan vi säkerställa att vi hittar rätt expert till ditt företag, och du slipper därmed det dyra misstaget att rekrytera fel kandidat.

Vårt team

Din rekryteringsprocess är i säkra händer. Lär känna Operarias konsulter och läs om deras olika kärnkompetenser och bakgrunder.

Företagsansvar

Lika behandling av sökande, spridning av korrekt information och ett starkt personuppgiftsskydd är kärnan i vår verksamhet.

Våra kunder

Våra tjänster kommer med 100 % nöjdhetsgaranti

För oss är en lyckad rekrytering det enda acceptabla resultatet. Om samarbetet med din nyanställda inte fungerar optimalt, eller om hen säger upp sig under provperioden, hittar vi en ny medarbetare åt dig utan kostnad. Sedan 2010 har vi framgångsrikt rekryterat experter till fler än 600 tjänster. Under samma period har vi genomfört 11 rekryteringar under vår nöjdhetsgaranti.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss direkt