Soveltuvuusarviointi2019-04-18T08:32:08+03:00

Soveltuvuusarviointi

– lisävarmuutta rekrytoinnin onnistumiseen

Soveltuvuusarviointi on testi, jolla varmistetaan että työntekijän henkilökohtaiset vahvuudet ovat työnkuvaan sopivia ja sitä tukevia. Testi ei siis kerro kuinka hyvä työntekijä henkilö on, vaan selvittää henkilön vahvuuksia työntekijänä. Me Operarialla olemme sertifioituja työtyylianalyysien asiantuntijoita ja oveltuvuusarviointi kuuluu vakiona kaikkiin rekrytointeihimme. Voit hankkia soveltuvuusarvioinnin meiltä myös erikseen, jos esimerkiksi itse hoidat yrityksesi rekrytoinnin ja haluat lisävarmistusta valinnan onnistumiseen.

Käytössämme on kolme kansainväliset laatustandardit täyttävää menetelmää:

Master Person Analysis eli MPA -henkilöanalyysi auttaa yrityksiä tunnistamaan työnhakijoiden ja työntekijöiden kyvyt ja potentiaalin. MPA-analyysin avulla pystymme arvioimaan myös henkilön työskentely- ja vuorovaikutustyylin. MPA mittaa mm. seuraavia työssä menestymisen kannalta olennaisia käyttäytymispiirteitä:

  • Tavoitteiden asettaminen, asioihin ja ihmisiin vaikuttaminen sekä energian kohdentaminen.
  • Vuorovaikutustapa, luottamuksen osoittaminen, tunneohjautuvuus ja suhtautuminen konflikteihin.
  • Työtehtävien toteuttaminen, päätösten tekeminen sekä suhtautuminen uudistukseen ja muutoksiin.

Ennen uuden työntekijän valintaa on erittäin hyödyllistä selvittää tämän potentiaali kognitiivista kyvykkyyttä mittaavalla testillä. Kognitiivinen kykytesti Adjustable Competence Evaluation eli ACE on markkinoiden modernein adaptoituva kykytesti, jolla on tuhansia käyttäjiä eri puolilla Eurooppaa. Se soveltuu sekä johtavassa asemassa olevien että trainee-ohjelmiin hakevien henkilöiden potentiaalin varmistamiseen. Testin avulla saatu tieto soveltuu etenkin henkilön voimavarojen oikein mitoitettuun hyödyntämiseen sekä työntekijän motivaation tukemiseen.

BRIGHT testin avulla voimme tarkistaa hakijoiden asenteet asiakaspalvelutehtäviä ajatellen. Näin hakijan sopivuus voidaan varmistaa etenkin vaativan asiakaspalvelun tehtäviin.

Testeistä johtamisen työkaluja työnantajalle

Sen lisäksi että testi selvittää henkilön sopivuuden työnkuvaan, työnantaja saa testistä arvokkaita johtamisen työkaluja. Soveltuvuusarvioinnin tulokset kertovat johtajalle minkälaisen henkilön kanssa hän on tekemisissä, mikä auttaa  yhteisen sävelen löytämisessä johtajan ja uuden työntekijän välillä.

Testin tulosten perusteella voimme kertoa johtajalle, tarvitseeko työntekijä kenties tarkkaan määritellyt työtehtävät vai toimiiko hän paremmin vapaammin johdettuna. Saamme testin tuloksista tietoa myös siitä, mikä on paras tapa juuri tämän uuden työntekijän perehdyttämiseen, motivointiin sekä yleiseen johtamisen.

Testi auttaa työntekijää omien vahvuuksien tunnistamisessa

Henkilöarviointi on testin suorittajalle henkilökohtainen tutkimusmatka, joka auttaa tiedostamaan paremmin omia luonteenpiirteitä sekä vahvuuksia ja heikkouksia työntekijänä.

Kun omat vahvuudet ovat tiedossa, voi niitä hyödyntää ja tuoda paremmin esiin. Vastaavasti kun tietää omat heikkoutensa, voi ne huomioida paremmin jokapäiväisessä työarjessa. Itsetuntemus auttaa työntekijää merkittävästi myös kehittämään itseään sekä henkilökohtaisella tasolla että osana toimivaa työyhteisöä.

Blogipoiminta:

Askarruttaako vielä joku asia?

Vilkaise Kysymykset ja vastaukset -osio, tai soita niin jutellaan!

Ota yhteyttä
Kysymykset ja vastaukset