Voisi kuvitella, ettei perehdytys koskettaisi meitä, joiden toimeksiantona on rekrytointi. Tehtävämme tuleekin monelta osin päätökseen, kun ehdokas siirtyy asiakasyrityksemme palvelukseen. Katsomme kuitenkin onnistuneemme vain, mikäli palkattua henkilöä ei irtisanota soveltuvuussyistä tai hän ei hakeudu toisiin tehtäviin koeajan puitteissa. Jos epäonnistumme, etsimme uuden ehdokkaan ilman lisäkustannuksia. Käsittelimme Operarialla 80 toimeksiantoa kuluneen vuoden aikana. Toimitusjohtaja Markus Fabriciuksen mukaan vuosien 2010-2019 aikana asiakkaamme ovat joutuneet käyttämään takuutamme ainoastaan seitsemän kertaa. Näistä vain neljä on johtunut hakijan soveltuvuudesta. Onnistuneiden rekrytointien määrä johtuu muun muassa siitä, että korostamme perehdytyksen merkitystä prosessin aikana ja sen jälkeen. Emmekä suotta. Puutteellinen perehdytys sabotoi hyvän rekrytoinnin: se tuhlaa yrityksen resursseja ja syö työntekijän työmotivaatiota. Hyvin toteutettuna perehdytyksen on puolestaan todettu lisäävän työtyytyväisyyttä ja sitoutumista organisaatioon.

Näin Operaria tukee asiakasyritystensä perehdytysprosesseja:

  • Keskustelemme perehdytyksestä toimeksiannon alkuvaiheessa, kun tavoiteprofiilia laaditaan.
  • Kysymme ehdokkailta, miten he toivoisivat tulevansa johdetuksi ja perehdytetyksi.
  • Teemme viimeisen vaiheen ehdokkaalle soveltuvuusarvioinnin, jolla määritämme, mitä työskentelytyyliin ja vuorovaikutukseen liittyviä seikkoja työnantajan tulisi ottaa huomioon perehdytyksessä.
  • Seuraamme perehdytysprosessin etenemistä osana oman työmme laadunvarmistusta ja kysymme molempien osapuolten tuntemuksia koeajan aikana ja sen päätyttyä.
  • Laadimme parhaillaan asiantuntijaorganisaatioille suunnattua perehdytysohjeistusta, joka toimisi nykypäivän työelämän vaatimukset huomiovana työkaluna kestävän työsuhteen luomiselle.

Aliisa Tiittanen on Operarian rekrytointikonsultti. Hän opiskelee parhaillaan strategista henkilöstöjohtamista Göteborgin yliopistossa. Henkilöarvioinnin lisäksi häntä kiinnostavia henkilöstöalan ilmiöitä ovat organisaatiokulttuurin muutokset, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi.