Soveltuvuusarviointi

Vastuullista rekrytointia soveltuvuusarvioinnilla

Me Operarialla olemme yli kahdenkymmenen vuoden aikana varmistaneet satoja asiantuntijatason rekrytointeja tekemillämme soveltuvuusarvioinneilla. Arviointien avulla voidaan minimoida omien ennakkoluulojen, stereotypioiden sekä kognitiivisten ajatusvinoumien vaikutus rekrytointipäätöksentekoon. Soveltuvuusarviointi sisältyy rekrytointipalvelun, suorahaun ja asiantuntijavuokrauksen hintaan. Näin varmistamme osaajan sopivuuden työtehtävään, tuemme objektiivista päätöksentekoa ja takaamme rekrytoinnin mahdollisimman onnistuneen lopputuloksen.

Arviointimenetelmämme koostuvat persoonallisuusanalyyseistä sekä ammattitaidon kartoituksesta eli kognitiivisesta kykytestistä. Rekrytointikonsulttimme ovat sertifioituja työtyylianalyysien asiantuntijoita.

Ota yhteyttä

Käytössämme on neljä kansainväliset laatustandardit täyttävää menetelmää

OPTO persoonallisuustesti

OPTO on Big Five -malliin perustuva persoonallisuustesti, joka mahdollistaa henkilöarvioinnin keskittämisen liiketoiminnan ja organisaation tavoitteiden kannalta olennaisiin käyttäytymispiirteisiin sekä henkilön suoritusta ohjaaviin tekijöihin, säästäen siten rekrytoinnin kustannuksia ja siihen käytettävää aikaa. Lisäksi OPTOn on todettu lisäävän positiivista hakijakokemusta.

OPTO mittaa kahdeksaa työssä suoriutumisen ja menestymisen kannalta olennaista piirrettä:

 • Vaikuttaminen

 • Resilienssi

 • Yhteistyö

 • Tehokkuus

 • Suoriutuminen

 • Kuuliaisuus

 • Ketteryys

 • Innovatiivisuus

Master Person Analysis (MPA) -henkilöanalyysi

MPA auttaa yrityksiä tunnistamaan ehdokkaiden ja osaajien kyvyt ja potentiaalin. MPA-analyysin avulla pystymme arvioimaan myös henkilön työskentely- ja vuorovaikutustyylin. MPA mittaa muun muassa seuraavia työssä menestymisen kannalta olennaisia käyttäytymispiirteitä:

 • Tavoitteiden asettaminen, asioihin ja ihmisiin vaikuttaminen sekä energian kohdentaminen.

 • Vuorovaikutustapa, luottamuksen osoittaminen, tunneohjautuvuus ja suhtautuminen konflikteihin.

 • Työtehtävien toteuttaminen, päätösten tekeminen sekä suhtautuminen uudistuksiin ja muutoksiin.

BRIGHT-Seulonta

BRIGHT-testin avulla voimme tarkastaa ehdokkaiden asenteen, motivaation ja soveltuvuuden vaativia asiakaspalvelutehtäviä ajatellen. Testi on kustannustehokas ja luotettava tapa suorittaa esikarsintaa täysin ilman ennakkoasenteita ja diskriminointia, keskittyen vain olennaisiin, tehtävän vaatimiin ominaisuuksiin.

ACE-kognitiivinen kykytesti

Ennen uuden työntekijän valintaa on erittäin hyödyllistä selvittää tämän potentiaali kognitiivista kyvykkyyttä mittaavalla testillä. Adjustable Competence Evaluation (ACE) on markkinoiden modernein adaptoituva kykytesti, jolla on tuhansia käyttäjiä eri puolilla Eurooppaa. Se soveltuu sekä johtavassa asemassa olevien että trainee-ohjelmiin hakevien henkilöiden potentiaalin varmistamiseen. Testin avulla saatu tieto soveltuu etenkin henkilön voimavarojen oikein mitoitettuun hyödyntämiseen sekä osaajan motivaation tukemiseen.

Lisävarmuutta osaajan valintaan

Testeistä johtamisen työkaluja työnantajalle

Soveltuvuusarviointi kertoo esihenkilölle, mitkä ovat osaajan suoriutumisen kannalta kriittiset käyttäytymispiirteet ja miten hän hyödyntää aiemmin opitut tiedot ja kokemuksen. Analyysi antaa esihenkilölle myös ohjenuoria osaajan perehdyttämiseen, motivointiin sekä yleiseen johtamiseen. Tällä tuetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittymistä tuoreessa työsuhteessa.

Ota yhteyttä meihin

Säästät omaasi, sekä yrityksesi aikaa.

Yhteystiedot

Testi auttaa osaajaa omien vahvuuksiensa tunnistamisessa

Soveltuvuusarviointi tarjoaa testin suorittajalle henkilökohtaisen tutkimusmatkan, joka auttaa tiedostamaan paremmin omia luonteenpiirteitä sekä vahvuuksia ja kehityskohteita työntekijänä.

Kun omat vahvuudet ovat tiedossa, voi niitä hyödyntää ja tuoda paremmin esiin. Vastaavasti kun tietää kehityskohtansa, voi ne huomioida paremmin jokapäiväisessä työarjessa. Itsetuntemus auttaa osaajaa kehittämään itseään sekä henkilökohtaisella tasolla että osana toimivaa työyhteisöä.

Mitä soveltuvuusarviointi maksaa?

Soveltuvuusarviointi sisältyy rekrytointipalvelumme kiinteään hintaan. Jos kuitenkin hoidat yrityksesi rekrytoinnin itse ja haluat varmistaa sen onnistumisen, voit tilata soveltuvuusarvioinnin meiltä myös erillisenä palveluna.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Voimmeko auttaa teitä?

Jäikö jokin asia mietityttämään Operarian palveluista? Ota reilusti yhteyttä, me autamme mielellämme.

Ota yhteyttä suoraan