Sosioekonomisten ongelmien ennaltaehkäiseminen vähentää sairastumisen, syrjäytymisen ja köyhyyden riskejä sekä yhteiskunnan terveydenhuollon kustannuksia. Tästä syystä Operaria tukee tänä vuonna ehkäisevää päihdetyötä kotimaassa sekä naisten työllistymistä kehitysmaissa. Uskomme, että nimenomaan työkykyä, työllistymistä ja toimeentuloa turvaamalla saavutetaan kestävää hyvinvointia niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. ”Rekrytointialan yrityksenä näemme työllistymisen keskeisenä paremman tulevaisuuden rakentajana niin Suomessa kuin kehitysmaissa”, Operarian yrittäjä Markus Fabricius toteaa. Avustuskohteemme ovat päihdekasvatusta kouluissa, somessa ja etäyhteydellä tekevä Raide ry sekä stipendeillä ja yrityslainoilla köyhyyttä vastaan taisteleva Naisten Pankki.

Syrjäytymisen ehkäiseminen

Raide ry:n ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan kouluvierailuina oppilaslähtöisten Päihdeparkki-keskusteluiden muodossa. Sosiaalityöntekijöiden ohjaamissa keskusteluissa 5-9 -luokkalaisten kanssa käsitellään päihteiden käytön vaikutuksia elämän eri osa-alueisiin kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Järjestö on vieraillut yritysten tarjoaman tuen voimin noin 50 ala- ja yläkoululla vuoden 2021 aikana. Kouluvierailujen lisäksi Raide ry tarjoaa sosiaalisen median kanavillaan matalan kynnyksen keskustelutukea ja vastauksia nuorten elämänhallintaan ja riippuvuuksiin liittyviin kysymyksiin. Järjestön Instagram-tilillä muutamana kertana viikossa pidettävä Tukiraide-päivystys on suunnattu 12-18 -vuotiaille.

Työllistymisen tukeminen

Naisten Pankki edistää naisten yrittäjyyttä, omaehtoista toimeentuloa ja ammatillista koulutusta maailman köyhimmissä maissa. Yhdistys ohjaa yrityksiltä ja yksilöiltä keräämänsä avustukset naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksia parantaviin hankkeisiin, pienlainoihin sekä naisten yrittäjyyteen tähtääviin pilottihankkeisiin. ”Tutkimusten mukaan naisten auttaminen on yksi tehokkaimmista keinoista kasvattaa hyvinvointia kestävästi”, Markus perustelee. Vuoden 2021 lopussa Naisten Pankilla on käynnissä yhteensä 13 hanketta. Tämänvuotisina hankemaina Afrikassa ovat Uganda, Kenia ja Keski-Afrikan tasavalta, Aasiassa Kambodža, Myanmar ja Nepal sekä Lähi-Idässä Jordania.

Joulu tehdään yhdessä

Vuoden pimeimpänä aikana pyrimme usein luomaan valoa ympärillemme. Kirjaimellisesti sytyttämällä kynttilöitä ja ripustamalla jouluvaloja tai vertauskuvainnollisesti tuottamalla iloa toisille esimerkiksi antamalla aikaamme ja tarjoutumalla auttamaan. Avustuskohteidemme toimintaa esittelemällä haluamme nostaa tärkeää kotimaisten järjestöjen ja yhdistysten tekemää työtä näkyviin ja haastaa myös muita pienyrityksiä lahjoittamaan tänä jouluna työllistymistä ja kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin. Viedään yhdessä valoa sinne, minne hämärä ei ole vielä edes ehtinyt laskeutua.

Kiitämme vastuulliseen rekrytointiin sitoutuneita yhteistyökumppaneita ja asiakkaita sekä rekrytointiprosesseissamme mukana olleita osaajia kuluneesta vuodesta. Oikein mukavaa joulua ja tulevaa vuotta koko Operarian tiimiltä!

14. joulukuuta 2021| Työelämä, Vastuullisuus|