Moniosaaminen, sosiaaliset taidot ja kansainvälisyys ovat monen mielestä tulevaisuudessa tärkeitä taitoja. Kapea-alaisen huippuosaamisen tarve taas jakaa mielipiteitä eri alojen välillä. Kuinka tuloksia tulisi tulkita? Seuraavan 15 vuoden aikana työelämässä korostuvat erityisesti moniosaaminen, sosiaaliset taidot ja kansainvälisyys, todetaan Ennakointikamarin ja PKS-ennakoinnin “Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen” -kyselyn loppupäätelmissä. Kyselyyn vastasi yli tuhat ihmistä, jotka edustivat julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöitä ja johtoa, järjestöjä sekä oppilaitosten henkilöstöä ja opiskelijoita. Vaikka toimialojen välillä oli painotuseroja, vastaajat olivat kolmen kärjestä varsin yksimielisiä. Erityisen kiinnostavaa on, kuinka vahvasti kapea-alaisen huippuosaamisen tarve jakoi mielipiteitä eri alojen välillä. Siinä missä joillain aloilla erityisosaamisen merkitys oli laskusuuntainen, toisilla se korostui niinkin paljon, että tutkijat pohtivat, enteilevätkö signaalit nousevaa trendiä. Näkemyseroista huolimatta moni koki, että asiantuntijat tuottavat tulevaisuudessa monet kiinnostavimmista palveluista. On siis selvää, että tarvitsemme huippuosaamista jatkossakin. Yhtälailla vaikuttaisi siltä, että asiantuntijuus on murroksessa.

Tulevaisuuden asiantuntija kehittyy joka päivä

Tulevaisuuden työelämä vaatii asiantuntijalta jatkuvaa kehittymistä, sillä uuden tiedon vastavirrassa vahvinkin erikoisosaaminen menettää nopeasti voimansa. Vauhdikkaan muutoksen vuoksi asiantuntijan tulisikin ymmärtää työnsä elinikäisenä oppimisprosessina: huippuasiantuntija ei ole koskaan valmis. Koska opeteltavaa riittää, vaihda pölyttynyt asiantuntijamalli uuteen jo tänään. Käy vilkaisemassa, mistä alasi foorumeilla puhutaan juuri nyt. Tiedätkö alasi verkostoitumispaikat? Ota osaa keskusteluun ja pallottele ajatuksiasi muiden asiantuntijoiden kanssa. Etsi uusia työkaluja työhösi. Kysy muilta neuvoa. Taitojen jatkuva hiominen syventää ymmärrystäsi alastasi, mutta auttaa myös kokonaisuuksien hahmottamisessa ja hallinnassa – mikä onkin edellytys tehokkaammalle työnteolle ja paremmalle itsensä johtamiselle. Lue tutkimusraportti täältä. Tiesitkö, että asiantuntijan tai johtajan voi vuokrata? Lue, kuinka henkilöstövuokraus toimii.

1. lokakuuta 2014| Rekrytointi, Työprofiili|