5 työkalua, joilla voit parantaa rekrytointisi tuloksia

Hyvää alkanutta vuotta 2021 meiltä Operariasta! Viime vuosi erosikin edeltäjistään huomattavasti. On vaikea löytää yhtäkään elämän osa-aluetta, jota pandemia ei olisi disruptoinut tavalla tai toisella. Korona on muuttanut tapaa, jolla kuljemme, syömme, ostamme, rentoudumme ja työskentelemme. Se on muuttanut ihmissuhteitamme, tavoitteitamme, prioriteettejamme ja arvojamme. Korona on muokannut myös työmarkkinoita, ja siten yritystenkin kannattaa panostaa osaajahakuihinsa eri rekrytoinnin työkaluilla. Duunitorin työmarkkinaseurannasta käy ilmi, että työpaikkojen lasku koki pohjansa huhtikuussa 2020, jolloin avoimia paikkoja oli 40 % vähemmän kuin huhtikuussa 2019. Määrä kääntyi vihdoin nousuun joulukuussa 2020 erityisesti opetus-, IT- ja kuljetusaloilla, kun taas ravintola-, hotelli-, rakennus- ja terveydenhuoltoaloilla työpaikkojen määrä väheni verrattuna vuoteen 2019. Pääkaupunkiseudulla tietyillä aloilla on jo jonkin aikaa ollut vahvasti havaittavissa työnhakijan markkinat, jolloin rekrytoinnissa käydään kovaa kilpailua hyvistä osaajista. Poikkeusajan työnhakijalla on enemmän vapaa-aikaa ja parempi teknologia tukenaan avoimien paikkojen etsinnässä. Lisäksi etätyöyhteisö voidaan kokea vähemmän sitouttavana kuin lähityöyhteisö. Olemmekin täällä Operarialla listanneet avuksesi 5 vinkkiä, joilla sinunkin yrityksesi voi paremmin kilpailla osaajista. Tehosta yrityksesi osaajahakuja näillä rekrytoinnin työkaluilla:

1. Työnantajabrändi rekrytoinnin apuna

Työnantajabrändin kehittäminen ja siitä viestiminen edistää hakijoiden arvojen yhteensopivuutta yrityksen arvopohjaan sekä tämän sitoutumista yrityksen tavoitteisiin. Sana brändi voi kuulostaa mainosjargonilta, mutta se tarkoittaa yksinkertaisesti yrityksen persoonallisuutta. Työnantajabrändin tunnistaminen vastaa kysymykseen: jos yritykseni olisi henkilö, millainen hän olisi? Työnhakijan mielenkiinto usein osuu ensin omaan persoonaansa sopiviin firmoihin, ja tässä työnantajabrändin selkeys auttaa position löytymisessä hakijakentällä. Hyviä tapoja tuoda esiin yrityksen työnantajabrändiä ovat verkkosivujen meistä-sivu, sosiaalinen media, artikkelit ja työntekijöiden osallistaminen. Voit esimerkiksi innostaa halukkaita työntekijöitä tekemään sisältöä firmasi sosiaalisen median kanaviin. Lisää työnantajabrändistä Operarian blogissa.

2. Työhakuilmoitusten näkyvyyden lisääminen

Rekrytointiprosessissa työntekijä hakee paikkaa vasta nähtyään työnhakuilmoituksen (poikkeuksena suorahaku, josta enemmän myöhemmin). Perinteisesti ilmoituksissa on luotettu laajaan levikkiin, mutta teknologia, data ja analytiikka ovat tehneet rekrytoinnistakin tarkkuuslajin. Panostamalla ATS-rekrytointityökaluun (applicant tracking system) pystytään nykyään tarkasti seuraamaan mistä hakija on löytänyt tiedon avoimesta positiosta. Me Operarialla panostamme työpaikkojen näkyvyyteen oikealle kohderyhmälle. Uusin konsulttimme, Anu Susi on markkinoinnin ammattilainen. Hän tuo tiimiimme osaamista digitaalisen markkinoinnin, online-mainonnan, SEO:n ja markkinointiautomaatioiden alueilla. Hänen avullaan pystymme luomaan asiakkaillemme yhä tehokkaampia työnhakuilmoituksia ja rekrytointikampanjoita sekä kohdentamaan niitä juuri oikealle yleisölle. Lisäksi panostamme yhä enemmän työnhakuilmoitusten sisältöön, markkinointiviestintään ja brändin hallintaan.

3. Työnhakukokemuksen optimointi rekrytoinnissa

Optimoimalla työnhakukokemuksen yrityksesi voi erottua positiivisesti muiden kilpailijoiden joukosta. Kokemus alkaa ilmoituksen lukemisesta ja hakemuksen lähettämisen helppoudesta. Lisäksi siihen kuuluu kaikki tiedonsaannista, hakijaviestinnästä ja haastatteluista soveltuvuuskokeisiin. Lue lisää Operarian hakijaviestinnästä blogissamme. Tarjoamalla hakijalle hyvän kokemuksen sitoutat tämän yritykseesi ja työpaikkaan, vaikka haku ei tällä kertaa päättyisikään positioon. Operarialla panostetaan ihmisläheiseen ja kitkattomaan kokemukseen haun jokaisessa vaiheessa, vaikkapa takaamalla sama yhteyshenkilö prosessin joka vaiheeseen. Operarian hakuprosessista kommentoitua:

”Hakuihimme osallistuneet ihmiset, jotka eivät ole tulleet rekrytointiprosessissa valituksi ovat kehuneet Operarian rekrytointiprosessia.”

B2B Sales Manager, Easypark Finland

Lue lisää työnhakukokemuksesta täältä.

4. Suorahaut ja hybridihaut työkaluina

Keskijohdon-, johdon- ja asiantuntijatason rekrytoinnit voidaan tehdä suorahauilla, joissa sopivia ehdokkaita etsitään tehtävään ilman että työpaikasta ilmoitetaan julkisesti. Tällä hakutavalla tavoitetaan ns. passiiviset hakijat erityisesti vaikeasti täytettävissä osaajaprofiileissa ja toimialoilla, joita vaivaa osaajapula. Suorahauissa kriittisiksi tekijöiksi nousevat toimialakohtaisten kompetenssien syvätuntemus ja hakijan omat verkostot. Me Operarialla olemme ottaneet suorahaut yhdeksi työkaluksi parantamaan rekrytoinnin tuloksia. Löytääksemme kandidaatteja vaikeasti täytettäviin työpaikkoihin käytämme suorahakuja yhdessä perinteisen osaajahaun kanssa. Tämänlaisia prosesseja kutsutaan hybridihauiksi.

5. Ole ripeä osaajahauissa!

Kun oikea henkilö löytyy, älä viivyttele rekrytoinnin päätöksenteossa tai työsopimuksen solmimisessa. Aloilla, joilla on osaajapula, työnhakija saattaa saada useampia työtarjouksia samanaikaisesti. Hakija voi ensisijaisesti haluta tulla juuri sinun firmaasi, mutta vastauksen viivästymisen takia ottaa vastaan toisen tarjouksen.

  Oikean henkilön löytyminen positioon voi tuntua isolta ja raskaaltakin projektilta, mutta siihen kannattaa panostaa. Kun tehostat yrityksesi osaajahakuja näillä rekrytoinnin työkaluilla, varmistat prosessin sujuvuuden ja vältät virherekrytoinnin riskin. Virherekrytointi tulee yrityksellesi kalliiksi ja vie resursseja pois sinulta ja muilta työntekijöitä.  Meiltä Operariasta voit pyytää apua firmasi rekrytointeihin, jolloin sinäkin pystyt keskittymään ydintehtävääsi. Kerro meille osaajatarpeistanne!