Muutos kohti rauhaa lähtee sisältä päin

Oikean tiedon levittäminen on vastamyrkkyä propagandalle. Sodassa medialla on merkittävää vaikutusvaltaa tietoa janoaviin yksilöihin ja valtioiden sisäisiin poliittisiin elimiin. Kaikenlainen tieto, oikea ja väärä, ohjaa ajatuksiamme, asenteitamme ja tekojamme. [...]