Oikean tiedon levittäminen on vastamyrkkyä propagandalle. Sodassa medialla on merkittävää vaikutusvaltaa tietoa janoaviin yksilöihin ja valtioiden sisäisiin poliittisiin elimiin. Kaikenlainen tieto, oikea ja väärä, ohjaa ajatuksiamme, asenteitamme ja tekojamme. Suuren ihmisjoukon keskuudessa kulovalkean lailla leviävä viesti on kovin eri, jos hyökkäyssotaa kutsutaan ”sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi” tai jos puolustussotaa käyvän valtion kerrotaan hyökkäävän. Totuuden ja valheen raja saattaa olla hyvinkin häilyvä sanavalinnasta tai ilmaisun tulkinnanvaraisuudesta johtuen. Juuri tästä syystä vahvistettua, riippumatonta tietoa siitä, mitä Ukrainassa parhaillaan todella tapahtuu on saatava leviämään juuri siellä, missä vastaavanlaisen tiedon saatavuus on muutoin rajoitettua. Operaria tukee tänä jouluna venäjänkielistä vapaata mediaa, tarkoituksenamme edesauttaa oikean tiedon virtaamista Venäjälle. Uskomme, että rauhaa rakennetaan ennen kaikkea sisältä päin – Venäjällä asuviin venäläisiin vetoamalla.

Riippumaton media ahdingossa

”Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta.” Näin lausuu Suomen Journalistiliitto journalisteille laatimassa ohjeistuksessaan. Ohjeista ensimmäinen kuuluu: ”Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.” Venäjällä toimivien toimittajien sananvapaus on vuoden 2022 maaliskuussa kiristetyn ilmaisunvapautta koskevan lainsäädännön rajoittamaa. Mtv-uutisten mukaan kaikki riippumaton media on joko ajettu alas tai sen saavutettavuus kansalaisten keskuudessa on pyritty estämään. Sotaa vastustava sisältö on kiellettyä eli journalistien odotetaan käsittelevän sodan aihealuetta joko neutraalisti tai hyväksyen. Tämä on esimerkki tiedonvälitystä ja sananvapautta rajoittavasta yhteiskunnallisesta rakenteesta. Amnesty Internationalin mukaan sadat toimittajat ovat paenneet Venäjältä muihin maihin. Journalistisen etiikan ja periaatteen mukainen raportointi on tehty Venäjällä käytännössä mahdottomaksi.

Oikean tiedon jakamisen merkitys

Operarian vastuullisuuslupaus pitää sisällään paitsi työllistymisen tukemisen ja ympäristön suojelemisen myös vaikuttamistyön vahvistettua, tutkittua tai asiantuntijoidemme ammattitaitoon pohjautuvaa tietoa jakamalla. Myös rekrytointityössämme nojaamme aina avoimen työtehtävän kannalta olennaiseen ja validiin ehdokastietoon. Tiedon kautta vaikuttamisen periaatteet istuvat yrityksemme arvopohjassa. Aikaisempina vuosina olemme kohdentaneet joulumuistamisiin tarkoitetut rahat pääasiassa työllistämistä sekä työ- ja toimintakykyä tukeviin hankkeisiin. Tänä jouluna tuemme vapaata mediaa ja olemme tehneet 1500 euron arvoisen lahjoituksen riippumattomalle venäjänkieliselle Meduza-uutissivustolle. Krimin miehityksen alla vuonna 2014 perustettu toimitus on aina sijainnut Venäjän ulkopuolella, mikä on mahdollistanut toiminnan jatkumisen ja joukkorahoituskampanjoinnin myös sodan eskaloiduttua ja Venäjän lainsäädännön kiristyttyä. Uutissivustoa toimitetaan parhaillaan Latvian Riiasta käsin. Vaikka Meduza on estetty Venäjän palvelimissa, se on onnistunut säilyttämään vahvan venäläisen lukijakuntansa virtuaalisen erillisverkon (VPN) avulla. VPN-reititin on tietoa etsivien Venäjän kansalaisten oma ase valtionsa toteuttamaa uutissensuuria vastaan.

Yksilön ja valtion puolella

Toivomme esimerkillämme kannustavamme myös muita pieniä ja keskisuuria yrityksiä keskustelemaan tiimiensä kanssa mahdollisista auttamisen keinoista ja avustuskohteista. Myös Operarialla ehdotus venäjänkielisen riippumattoman median tukemisesta nousi tiimin sisältä. Juuri nyt mikä tahansa Ukrainaa ja ukrainalaisia tukeva työ on ehdottoman tärkeää. Etelä-Suomen lumimyrskyissä on helppo kuvitella se hätä, minkä esimerkiksi sähkökatkos voi pitkittyessään aiheuttaa. Se on todellisuutta Ukrainassa, jossa elinolosuhteet muuttuvat talven myötä entistä vaikeammiksi ja hyökkäykset ihmishenkiä turvaavaan infraan jatkuvat. Tämän blogin kirjoitushetkellä Kiovassa lämpötilat heittelehtivät nollan molemmin puolin. Jouluna auttamisenhalu onneksi korostuu. Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry on toimittanut yksityisten suomalaisyritysten lahjoittamia aggregaatteja muun muassa ukrainalaisiin sairaaloihin, joiden tehohoidon toimintakyky on sähkön varassa. ”Work continues”, järjestö viestii eräässä aggregaattilahjoitusta koskevassa päivityksessään. Kukaan ei saa jäädä oman onnensa nojaan. Ei yksilö, eikä valtio.

Oikein lämmintä ja rauhaisaa joulua sinulle ja lähimmäisillesi! ❤️
Toivottavat Markus, Miia, Juha-Erik, Nadiia ja Aliisa Operarialta

Riippumattomia venäjänkielisiä uutissivustoja:

Meduza
Novaya Gazeta Europe
The Moscow Times

Ukrainalaisia tukevia avustusjärjestöjä:

Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry
Pelastakaa Lapset ry
Unicef
SOS-Lapsikylä

Lähteet:

Suomen Journalistiliitto
Mtv-uutiset
Amnesty International
Meduza
Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry

14. joulukuuta 2022| Ajankohtaista, Muutos, Vastuullisuus, Yleinen, Yritys|