Mihin tahansa sinnikkyyttä vaativaan urakkaan ryhtyessä puhtaalta pöydältä aloittaminen kannattaa. Se antaa tilaisuuden karistaa mahdollisia häiriötekijöitä, kitkeä lannistavaa sisäistä puhetta ja keskittää ajatukset juuri siihen, mikä on edessä olevan tehtävän kannalta kaikkein tärkeintä.

Ehkä vasta harkitset työnhaun aloittamista tai olet etsinyt työtä jo jonkin aikaa. Oli lähtötilanteesi mikä tahansa, voit halutessasi aloittaa työnhaun uudenlainen vaihde silmässä.

Hyödyllisiä kysymyksiä oman työnhaun käynnistystä siivittämään:

  • Mihin asioihin työelämässäni tai ammatillisella polullani kaipaan muutosta? Mitkä parhaillaan tekemistäni asioista edistävät tavoittelemaani muutosta ja mitkä puolestaan seisovat sen tiellä? Tavoitteen kirkastaminen auttaa hahmottamaan sitä kohti johtavia polkuja.
  • Millä tavoin olen tähän saakka hakenut työtä? Millaista palautetta olen saanut rekrytoivilta henkilöiltä? On hyvä pitää kiinni siitä, mikä toimii, mutta tutkailla kriittisesti sellaisia asioita, jotka eivät ole tuottaneet toivottua lopputulosta.
  • Millaisia työkaluja tarvitsisin ja kaipaisin työnhakuni tueksi? Kenties järjestelmällisyyttä lisäämään, kannustamaan parempaan huolenpitoon omasta jaksamisestani tai konkreettisia menetelmiä esiintymisjännityksen hallintaan. Ratkaisujen ja oikeanlaisten resurssien äärelle löytäminen helpottuu, kun on ensin kartoittanut oman hakuprosessin ydintarpeet.
  • Millainen oma sisäinen puheeni on? Muistuttaako se minua vahvuuksistani vai virheistäni? Itsemyötätunto edesauttaa tavoitteiden asettamista ja saavuttamista. Omaa sisäistä puhetta voi harjoittaa lempeämmäksi esimerkiksi erilaisten mielikuvaharjoitusten avulla. Maaret Kalliota lainaten: “Mitä lempeä ystävä sanoisi epäonnistuneelle?”

Niin puhtaalta pöydältä aloittaminen kuin oman jaksamisen ja myönteisen minäkuvan säilyttäminen edellyttävät, ettemme painiskele yhden ja saman haasteen kanssa liian pitkään. Ulkopuolista näkökulmaa esimerkiksi oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen voi pyytää vaikkapa uraneuvontaa tarjoavalta rekrytointikonsultilta tai uraohjauksen asiantuntijalta.

Työnhaussa onnistuminen ei ole kuitenkaan vain osaajasta itsestään kiinni. Matkassa pitää olla myös hyvää tuuria ja joskus myös jonkun verkostossa olevan henkilön suositus tai muu ystävällinen kädenojennus. Vaikka emme pysty vaikuttamaan kaikkeen, moneen asiaan kuitenkin pystymme.

Puhtaalta pöydältä aloittaminen merkitsee energian ja ajatusten kanavoimista juuri niihin asioihin, jotka ovat omassa vaikutuspiirissämme. Keskittymistä vain niihin härkiin, joiden sarviin voimme tarttua.

 

Aliisa Tiittanen on Operarian HR-konsultti. Hän opiskelee strategista henkilöstöjohtamista Göteborgin yliopistossa. Aliisaa kiinnostavia työelämän ilmiöitä ovat etäperehdytys ja –johtaminen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset sekä organisaatiokulttuurin muutokset.

21. lokakuuta 2021| Työelämä|