Operaria keskittyy B2B-myyjien rekrytointeihin, uusi Personaria taloushallinnon ammattilaisiin Henkilöstöpalvelualan pitkän linjan ammattilaiset Paula Peltolin ja Markus Fabricius jakavat luotsaamansa Operaria Oy:n kahdeksi itsenäiseksi rekrytointialan yritykseksi, jotka keskittyvät omaan asiakasryhmäänsä. Toukokuussa toimintansa käynnistävä Personaria Oy erikoistuu Peltolinin johdolla ainoana Suomessa puhtaasti taloushallinnon ammattilaisten rekrytointiin ja vuokraukseen. Fabricius puolestaan jatkaa Operarian kehittämistä tuottamalla vastaavia palveluita yrityksille, jotka haluavat palkata tai vuokrata esimiehiä, B2B-myyjiä ja vaativan asiakaspalvelun ammattilaisia. Tarve erikoistua kehittämään tiettyä ammattiryhmää koskevia henkilöstöpalveluita lähtee Peltolinin ja Fabriciuksen mukaan talousjohtamisen ja myyntityön uusista kehityssuunnista. Operarian ja Personarian asiakkaina olevissa keskisuurissa ja pienissä yrityksissä edellytetään henkilöstöltä entistä korkeampaa osaamista, joten rekrytointiprosessiin ammattimaisuuteen kiinnitetään yhä suurempaa huomiota. ”Taloushallinnon ammattilaisia valittaessa kannattaa tarkastella myös henkilön työskentelytyyliä ja vuorovaikutustapaa. Persoonan ja työtyylin tulee istua hyvin yrityksen toimintakulttuuriin. Personaria tarjoaa tähän soveltuvia arviointimenetelmiä”, Paula Peltolin kertoo. Yritysten välisessä kaupankäynnissä myyjien ammattitaitovaatimukset ovat nekin monimuotoisia ja kasvavat tulevaisuudessa. Vaikka rutiinityöt automatisoituvat, ihmisten välinen vuorovaikutus säilyy. ”Myyjiltä edellytetään nykyisin hyvän kielitaidon lisäksi kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sillä yritysten emoyhtiöt sijaitsevat usein Suomen ulkopuolella. Samaan aikaan kommunikointi ja henkilöiden etäjohtaminen tuovat haasteita esimiestyöhön. Tähän Operaria tuo jatkossa uusia palvelutuotteita”, Markus Fabricius sanoo. Vuokrajohtajuus kiinnostaa yrittäjiä, verottajan tulkinta sopimussuhteesta vaihtelee Uutena palvelumuotona Personaria välittää kokeneita taloushallinnon vuokrajohtajia yritysten määräaikaisiin tarpeisiin. Sopimus solmitaan usein kolmikantaisensa, jolloin vuokrajohtaja työskentelee oman yrityksensä kautta. Personaria toimii välittäjäyrityksenä. Paula Peltolin kertoo, että vuokrajohtajana työskentely projektiluonteisesti kiinnostaa nykyisin monia yksinyrittäjiä. Verohallinnon kanta vuokrajohtajan työsuhteen laadusta on kuitenkin hyvä selvittää ennalta epäselvyyksien välttämiseksi. ”Työttömiä kannustetaan perustamaan yrityksiä, mutta yrittäjyyden erilaiset muodot hakevat vielä paikkaansa. Sopimukset kannattaa laatia huolella, sillä verottaja saattaa joissain tapauksissa tulkita toimeksiantosopimuksen jälkikäteen työsopimukseksi, jolloin yritysten väliset maksusuoritukset puretaan verotuksessa ja muutetaan työantajamaksuiksi”, Peltolin muistuttaa.   Lisätietoja: Operaria Oy, Markus Fabricius, p. 0400 603 327, [email protected] Personaria Oy, Paula Peltolin, p. 050 411 0829, [email protected]   Operaria Oy on esimiesten, B2B-myyjien ja vaativan asiakaspalvelun ammattilaisten rekrytointiin ja vuokraukseen keskittyvä henkilöstöpalveluyritys. Operaria tarjoaa lisäpalveluna työkaluja myyjien työn kehittämiseen. Yhtiön asiakkaita ovat erityisesti keskisuuret ja pienet yritykset pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla. www.operaria.fi Personaria Oy on Suomen ensimmäinen erityisesti taloushallinnon ammattilaisten rekrytointiin ja vuokraukseen erikoistunut henkilöstöpalveluyritys, jonka käyttämiin soveltuvuusarviointeihin sisältyy kansainväliset laatustandardit täyttävä MPA-Työtyylianalyysi. Personaria välittää myös taloushallinnon vuokrajohtajia. www.personaria.fi

25. huhtikuuta 2016| Yritys|