Maailmanpolitiikan muuttunut tilanne aiheuttaa huolta tulevaisuudesta. Tämä näkyy niin kodeissa kuin työyhteisöissä. Vakavan asian käsittely vie energiaa ja vaikeuttaa keskittymistä työntekoon. Työyhteisöjen keskuudessa lisähaasteen tuo etäyhteys, jolloin työntekijöiden uupumisen varhaiset oireet jäävät herkemmin havaitsematta. Miten voit esihenkilönä tai johtajana tunnustella työyhteisösi pulssia ja nähdä ensimmäiset merkit tuen tarpeesta?

Erilaiset kriisitilanteet ravistelevat yhteiskuntaamme jo kolmatta vuotta. Juuri kun ajattelimme saaneemme niskaotteen koronasta, levisivät mediaan järkyttävät kuvat Ukrainan rajalle saapuvista venäläisistä panssareista ja jalkaväestä. Kattava tiedonvälitys pandemiasta ja sodasta on yhteiskunnallisesti elintärkeää, mutta kanavien ja sisältöjen määrä on valtava. Liiallinen uutissisällölle altistuminen kuormittaa ja lisää ahdistuksen, pelon ja epätoivon tunteita. Etäyhteyden päässä henkilö voi helposti jäädä pohtimaan asioita yksin, joka taas vaikuttaa hyvinvointiin ja työtehtävistä suoriutumiseen.

Empatiaa osoittamalla esihenkilönä tai johtajana voit kuitenkin tukea työyhteisösi jaksamista.

Mistä empaattisessa johtamisessa on kyse?

Johtajana tai esihenkilönä ensisijainen tehtäväsi on vastata osaltasi organisaation strategian mukaisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Catalystin vuonna 2021 tehdyn tutkimuksen mukaan kuitenkin juuri empaattinen johtaminen vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden innovatiivisuuteen, menestymiseen ja työssä pysyvyyteen. Empaattinen johtaja ”asettaa ihmisen tuloksen edelle” tiivistää Simon Sinek, brittiläisyhdysvaltalainen kirjailija ja ajatusjohtaja, joka on tunnettu johtamiskulttuurin kehittämiseen liittyvästä työstään.

Empatia yhtenä työelämän niin sanotuista pehmeistä taidoista vaikuttaa siihen, miten kommunikoimme, toimimme osana tiimiä ja suoriudumme vuorovaikutusta vaativista työtehtävistä. Empatia tukee kykyämme muodostaa yhteys toiseen henkilöön sekä tunnistaa ja ymmärtää tämän ajatuksia, näkökulmia ja tunteita. Merkittävässä osassa ovat myös tahtotila ja kyky viestiä toiselle ymmärryksestä sekä aloittaa tarvittavat toimenpiteet saadun tiedon perusteella. Empaattisena johtajana tuet työntekijöittesi tilannetta ottaen vastuun heidän työ- ja yksityiselämän tasapainosta ja jaksamisesta. Lisäksi huolehdit, että työyhteisössä vallitsee tasapuolinen ja avoin ilmapiiri.

Tukena rinnalla

Empatiaa pidetään osittain virheellisesti synnynnäisenä ominaisuutena, mutta sitä on kuitenkin mahdollista aktiivisesti harjoittaa. Tätä kutsutaan kognitiiviseksi empatiaksi ja sitä on tutkittu muun muassa lääkärikoulutuksen yhteydessä. Lääkäriopiskelija pyrkii luomaan avoimen, kuuntelevan ja ymmärtävän vuorovaikutuksen potilaskohtaamisissa harjoittelemalla kognitiivisen empatian teknistä hallintaa. Tällä on osoitettu olevan yhteys parantuneeseen diagnostiikkaan, lisääntyneeseen potilastyytyväisyyteen, potilaan sitoutumiseen omaan hoitoonsa, hyviin hoitotuloksiin ja potilaan parantuneeseen elämänlaatuun.

Kuulostaako siltä, että sinun työyhteisökin voisi hyötyä tästä? Listasimme muutaman jokaiselle mahdollisen keinon kehittää omaa myötäelämisen taitoa.

Uteliaasti toisen kengissä

Empatian taustalla on aito halu ja kyky ymmärtää mitä toinen ihminen saattaa tuntea ja kokea. Simon Sinekin mukaan empatia ei ole mahdollista ilman uteliaisuutta. Toisen henkilön asemaan asettuminen vaatii sen, että aidosti tietää mitä toinen ajattelee ja tuntee.

Rohkeasti puuttuen

Työyhteisöissä olemme tottuneet asiapainotteiseen dialogiin. Kynnys kertoa työntekijän tuen tarpeeseen liittyvästä huolesta voi olla korkea. Empaattinen johtajuus vaatiikin rohkeutta kysyä toisen jaksamisesta sekä tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin tämän auttamiseksi.

Avoimuuteen kannustaen

Avoin kanssakäyminen vaatii rohkeutta myös työntekijältäsi. Tämä on mahdollista vain, jos tämä tuntee olevansa turvassa. Luottavassa ja psykologisesti turvallisessa yrityskulttuurissa tulee kuulluksi ja nähdyksi sekä tunteita uskaltaa jakaa. Jo perehdytysvaiheessa on syytä kannustaa työntekijää avoimuuteen ja rehelliseen vuorovaikutukseen.

Esihenkilön esimerkillä

Esihenkilönä tai johtajana pystyt vaikuttamaan organisaatiosi työkulttuuriin sekä sen toimintatapoihin. Päätöksesi, tekosi ja sanasi kyllä noteerataan ja ne tukevat työntekijöidesi työssä jaksamista näinä myrskyisinä aikoina. Korostaen tarkoituksenmukaisesti tasapuolisuutta ja avoimuutta tuet positiivisen työntekijäkokemuksen syntyä.

Itsemyötätuntoisesti samassa veneessä

Elämme kaikki samassa tilanteessa, eikä kenelläkään ole varmaa tietoa tulevaisuudesta. Pelko, suru ja yksinäisyys voivat koetella myös johtajaa, jolloin empatiaa on osoitettava myös itselleen. Huolehdi oman työ- ja yksityiselämäsi tasapainosta, hallinnoi stressiäsi ja käytä työterveyshuollon palveluita matalalla kynnyksellä. Empaattinen työyhteisösi tukee myös sinua.

Empatiaa voi kehittää, mutta voiko sitä mitata?

Työpersoonallisuustestin avulla voidaan saada varmuutta esihenkilöehdokkaan sopivuudesta organisaatioon muun muassa tarkastelemalla tämän yhteistyötaitoja. Yhteistyötaidoista erityisesti ehdokkaan altruismi ja luottamuksen taso antavat osviittaa tämän empaattisuudesta. Altruismi on henkilön kykyä tukea ja ymmärtää muita, osoittaa välittävänsä muista ja vastuunottokykyä muiden hyvinvoinnista. Luottamus eli olettaako ehdokas muiden olevan rehellisiä ja kuinka epäilevä tai luottavainen on, antaa myös viitteitä tämän empatiakyvystä. Operarian käyttämän, psykometrisesti luotettavan OPTO-työpersoonallisuustestin pohjalta käydyt keskustelut tukevat esihenkilöehdokkaan perehdytystä yhä empaattisemmaksi osaksi työyhteisöä.

 

Lue lisää empaattisesta johtamisesta ja kognitiivisesta empatiasta:

Blue Beyond Consulting, Leading with empathy.

Brower, T. (2021). Empathy Is The Most Important Leadership Skill According To Research. Forbes.com.

Niemi-Murola, L. (2015) Duodecim. 

Van Bommel, T. (2021). The power of empathy in times of crisis and beyond. Catalyst.

 

 

Kirjoittaja, Anu Susi on Operarian digitaalisen markkinoinnin spesialisti. Hänen mielenkiintonsa kohteena  on luoda näkyvyyttä yrityksille ja avoimille työpaikoille digitaalisten kanavien kautta.