Kiristyneessä kilpailutilanteessa vetovoimainen työnantajamielikuva on tärkeä etu. Rekrytointihaasteet ovat yleistyneet Suomessa vuoden kolmannella kvartaalilla, kertoo Tilastokeskuksen tuore selvitys. Eniten avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut Helsingissä sekä Uudellamaalla, joissa täyttämättömiä tehtäviä on tällä hetkellä lähes 5000 enemmän kuin vuosi sitten. Kun kilpailu osaajista kiristyy, on yritysten yhä tärkeämpää huolehtia omasta kilpailukyvystään hakijamarkkinoilla. Yksi tärkeimmistä kilpailuvalteista on positiivinen työnantajakuva, jonka avulla yritys vetää puoleensa ne osaajat, jotka se liiketoimintansa tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsee.

Avoimuus ja henkilökohtaisuus avainasemassa

Avoin ja henkilökohtainen lähestymistapa tuo yrityksen ja sen arvot lähelle hakijaa, kuten lastenvaatevalmistaja Kaiko Clothing Oy:n omistajan videoterveyhdyksellä varustettu rekrytointi-ilmoitus osoittaa. Helposti lähestyttävä ja ihmisläheinen työnantajabrändi luo hakijalle kuvan viihtyisästä ja hyvinvoivasta työyhteisöstä. Videomateriaalin ja Instagramin kaltaisten sosiaalisen median kanavien käyttö onkin vaivaton tapa esitellä hakijoille tiimin jäseniä sekä yrityksen arkea aidolla ja kiinnostavalla tavalla. Myös hakijaviestinnässä kannattaa Kaikon tavoin panostaa henkilökohtaisuuteen, sillä personoitu vastaus viestii hakijalle, että hänet on huomioitu haussa yksilönä ja hänen kiinnostustaan arvostetaan aidosti, vaikkei hakuprosessi sillä kertaa johtaisikaan työsuhteeseen. Kaiken kaikkiaan aktiivinen ja vuorovaikutteinen hakijaviestintä on hakijakokemuksen kannalta avainasemassa ja jättää onnistuessaan yrityksestä myönteisen työnantajakuvan kaikille hakijoille helpottaen näin tulevia rekrytointeja.

Arvot rohkeasti esiin

Nykypäivän työnhakijoille yrityksen arvopohja ja siihen samaistuminen ovat tärkeitä kriteerejä työnantajan valinnan sekä oman urapolun suunnittelun kannalta. Omiksi koetut arvot edistävät myös työntekijän sitoutumista yritykseen ja sen tavoitteisiin sekä ylläpitävät työmotivaatiota työsuhteen jatkuessa pidempään. Eettisesti valmistettuihin lastenvaatteisiin erikoistuneen Kaiko Clothingin toiminnassa intohimo kauniisiin ja laadukkaisiin vaatteisiin yhdistyy missioon naisten ja lasten elämänlaadun parantamisesta, mikä käy näkyvästi ilmi myös yrityksen rekrytointi-ilmoituksista. Tuomalla arvonsa rohkeasti esille Kaiko erottautuu kilpailijoistaan ja herättää samalla kiinnostusta hakijoissa, jotka kokevat naisten ja lasten oikeuksien tukemisen tärkeäksi – edistäen näin ollen merkittävällä tavalla yrityksen rekrytointien onnistumista. Lue blogistamme lisää vinkkejä yrityksen vetovoiman kasvattamiseen!