Perehdytä ryhmään kuuluvaksi, älä muottiin mukautuvaksi

Perehdytys käsitetään yleisimmin rekrytoinnin jälkeen tulevana omana prosessinaan. Mielestämme perehdytys alkaa osaltaan jo rekrytointiprosessin aikana. Kyse on vain erilaisesta tavasta ajatella. Rekrytoinnin aikana välitetään tietoa, vastataan kysymyksiin ja tutustutaan. Ollaan [...]