Kommer snart! – Onboardingtjänst

En bra medarbetarupplevelse händer inte av sig själv.

På Operaria ser vi vår rekryteringsprocess som det första steget i ett hållbart anställningsförhållande. Det är en kandidats övergång till att bli en medarbetare i en ny arbetsgemenskap med egna processer, egna metoder och egen kultur. Således kan du stötta integrationen av en ny medarbetare och utformningen av dennes nya yrkesidentitet redan före den första arbetsdagen.

Tiden innan man börjar ett nytt jobb kan vara känslig och förändringsbenägen. Vi har skapat en orienteringsprocess som tar hänsyn till den fasen, en användarvänlig digital plattform som kallas Operaria Academy.

I framtiden kommer våra kundföretag och de experter vi hänvisar till dem att kunna dra nytta av denna tjänst. Vi kommer att kunna stödja ditt arbetsgivarvarumärke och medarbetarens upplevelse från den första rekryterings fasen till de första månaderna som nyanställd.

Kontakta oss
En bristfällig medarbetarintroduktion saboterar en bra rekrytering.

Våra tankar om onboarding av medarbetare

Vi har rapporterat om medarbetarorientering från många olika vinklar i våra sociala mediekanaler och i företagets blogg.

Struntar du i medarbetarens orientering saboterar du en bra rekrytering, ödslar företagets resurser och sänker din medarbetares motivation. Här kan du beräkna kostnaden för misslyckad rekrytering. Med bra onboardingmetoder kan du slippa den kostnaden.

Operaria Academy – den digitala onboardingplatformen

Högkvalitativ, anpassningsbar och interaktiv onboarding stöder din nya medarbetares lärande, välbefinnande på jobbet och åtagande gentemot sin nya arbetsgivare. Operaria Academy är en onboardingplatform med kunskapsmoduler som låter dig skapa och göra företagets orienteringsprocess till en inspirerande och motiverande lärandeupplevelse. I plattformen sker lärandet enligt “elevens” villkor och är helt och hållet platsoberoende. Trots att plattformen byggdes med distansonboarding och distanslärande i åtanke har inte behovet av interaktion och teambyggande ersatts.

Operaria Academy – kommer till vintern 2022.

Håll utkik!

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss direkt