Annika Vallo on Master Suomen osakas ja rekrytointistrategi.

Henkilökohtaisuus, hyvä viestintä, tasapuolisuus ja nopeus – näitä asioita hakijat arvostavat. Osuvasta valinnasta ei haluta tinkiä, joten rekrytoijan ammattimaisuus punnitaan siinä, miten hyvin rekrytoinnin kokonaisuus ottaa huomioon sekä hakijan että liiketoiminnan tarpeet. Laadukkaasti toteutettu online-henkilöarviointi palvelee kaikkien osapuolten tavoitteita.

Digitalisaatio mahdollistaa parhaan tiedon sisällyttämisen kustannustehokkaasti useampiin rekrytointeihin

Takana ovat ajat, jolloin soveltuvuusarviointia käytettiin vain ylimmän johdon rekrytoinneissa ja se vaati pahimmillaan koko päivän läsnäoloa sekä aikataulujen sovittamista hakijakokemuksen kustannuksella. Tänään optimaalisen valinnan tueksi tarvittavan tiedon voi selvittää alle kahdessa tunnissa, paikkariippumattomasti. Digitalisaation ansiosta arviointi on siis tullut sekä hakijaystävällisemmäksi että kustannustehokkaammaksi. Kustannustehokas, moderni online-arviointi on valtava etu rekrytointipalvelua ostavan asiakkaan näkökulmasta, sillä tutkimustulokset ovat jo vuosikaudet kertoneet, että työpersoonallisuuden ja kognitiivisen kyvykkyyden arvioiminen tukee suoriutumista ennustavaa valintaa tehtävästä ja organisaatiotasosta riippumatta. Oli haussa sitten B2B-myyjä tai taloushallinnon asiantuntija, luotettavien tietolähteiden käyttö on sekä hakijan että liiketoiminnan etu.

Hyvin toteutettu arviointihaastattelu tuottaa arvostavaa ja mieleenpainuvaa hakijakokemusta

Viestintä prosessin aikana on hakijakokemuksen kannalta kriittistä ja tässä asiassa rekrytointijärjestelmät (ATS) ovat paikallaan – tällöin etukäteen suunnitellut viestit lähtevät automaattisesti, kun hakijat siirtyvät vaiheesta toiseen. Samalla vähenevät inhimillisen virheen, kuten viestin unohtamisen, kielteiset vaikutukset työnantajamielikuvaan. Ammattimaisessa rekrytoinnissa hyödynnetään teknologiaa, mutta samalla ymmärretään, missä vaiheessa käytetään aikaa ja ollaan läsnä: haastattelussa. Masterin soveltuvuusarviointimalli antaa hakijalle mahdollisuuden kertoa itse, miten testitulokset ilmenevät hänen tavassaan tehdä töitä. Koska haastattelumalli sisältää paljon reflektoivia kysymyksiä, saamamme palautteen perusteella arviointihaastattelu ei usein edes tunnu haastattelulta, vaan ennemminkin coachaavalta keskustelulta, jonka pohjalla on luotettava viitekehys (tulosraportti). Tämän takia haastattelu tuottaa sekä mieleenpainuvan, arvostavan kokemuksen että lähes poikkeuksetta sellaista tietoa, mitä ei ilman arviointituloksiin pohjautuvaa keskustelua olisi saatu selville.

Laadukas online-arviointi tukee vastuullista ja läpinäkyvää rekrytointitapaa

Vaikka tavoitteena on tarjota henkilökohtainen, arvostava hakijakokemus, vastuullisuus rekrytoinnissa on muun muassa sitä, että rekrytoija ei nojaa vain itseensä ainoana tietolähteenä. Työpersoonallisuus- ja kognitiivisen kykytestin käyttö on esimerkki monimenetelmäisyydestä, joka vähentää kognitiivisia vinoumia (meillä kaikilla on niitä!) ja tarjoaa aidosti puolueettomia tietolähteitä valinnan tueksi. Lisäksi arvioinnin tuottama raportti on konkreettinen asia, johon palata, jos jälkikäteen täytyy osoittaa, mihin rekrytoinnin aikana tehtyjä valintoja on pohjattu. Se on myös yksi viestinnän elementti – kun raportit ovat itsessään selkeitä, eivätkä jätä tuloksen suhteen tulkinnanvaraa, hakijan on helpompi tuntea tulleensa kohdelluksi reilusti.

Arvioinnista saatu tieto kantaa rekrytointipäätöstä pidemmälle

Rekrytointiprosessi aloittaa työntekijäpolun, joten sen aikana kartutettu tieto kannattaa ehdottomasti hyödyntää perehdyttämisen suunnittelussa. Henkilöarviointihaastattelu tuottaa tulevalle esihenkilölle runsaasti tietoa uuden työntekijän työn tukemiseksi. Asetetaanko edistymisen varmistamiseksi välitavoitteita? Annetaanko tehdä itse vai tarjotaanko perusteelliset ohjeet? Millä tavalla annetaan korjaavaa palautetta? Kannattaako varautua pohtimaan jo hyvissä ajoin vaativampia tehtäviä, jos valitun henkilön kyvykkyys antaa viitteitä nopeaan oppimiseen ja korkeaan ongelmanratkaisukykyyn? Kun haluat sekä varmistua rekrytointipäätösten laadusta ja hyvästä hakijakokemuksesta, valitse kumppani, joka hyödyntää laadukasta online-arviointia – sen tuottaman tiedon avulla rakennat työntekijäpolkua pitkälle tulevaisuuteen.   Vieraskynän kirjoitti Annika Vallo, Master Suomi   Annika Vallo on Operarian kumppanin, Master Suomen osakas ja rekrytointistrategi. Hän auttaa online-työkalujen avulla yrityksiä tekemään perustellumpia ja puolueettomampia valintoja sekä rakentamaan arvostavampaa hakijakokemusta. Lisää Annika Vallon kirjoituksia löydät täältä.