Rohkenen yleistää, että viime kevät sai monet meistä pohtimaan, mikä elämässä on tärkeintä. Mitä on hyvä arki, millaisilla ihmisillä haluan itseni ympäröidä ja mihin päivittäiset valintani johtavat. Onko tekemäni työ merkityksellistä? Alati muuttavan maailman pyörteissä edellä mainitut kysymykset ovat saattaneet jäädä aikaisemmin kysymättä. Kysy ne kuitenkin itseltäsi nyt. Saat siitä vähintään ainesta hedelmälliseen ajatustenvaihtoon perinteisen kehityskeskustelun rinnalle.

Kokemuksesi tekemäsi työn merkityksellisyydestä on nimittäin suoraan kytköksissä siihen, kuinka sitoutunut ja tyytyväinen olet työhösi. Tämän todistavat useat modernia työelämää käsittelevät tutkimukset. Jos siis tunnistat työelämäkontekstissa itsessäsi sitoutumiseen tai tyytyväisyyteen liittyviä haasteita, on syytä tarkastella omaa toimenkuvaa ja työpäivän sisältöä tarkemmin. Mikä on tärkein tehtäväni? Mihin tehtävään kuluu eniten aikaa? Kokemus siitä, että työaika painottuu tärkeimmille työtehtäville on usein voimaannuttava.

Mä handlaan tän.

Frank Martelan ja Anne Pessin mukaan merkityksellisessä työssä on pohjimmiltaan kyse ihmisen perustarpeiden täyttymisestä. Itsenäisestä oivaltamisesta, itsensä toteuttamisesta ja siitä, että oma työpanos on osa jotain suurempaa kokonaisuutta, jolla voidaan vaikuttaa useamman ihmisen elämään. Johtajat, jotka ymmärtävät nämä perustarpeet rakentavat tulevaisuuden työtehtävät ja -yhteisöt. Moni nykypäivän yritys viestiikin rekrytoinneissaan mahdollisuudesta räätälöidä toimenkuva vastaamaan valitun työntekijän kykyjä, tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tällaisella työn muotoilulla paitsi sitoutetaan ja motivoidaan työntekijöitä, myös ennaltaehkäistään työuupumusta. Työn muotoilussa on kyse työn sisällön, työskentelytapojen, työajan tai työpaikan arvioimisesta ja määrittämisestä. Koska työn merkityksellisyys on kuitenkin yksilön subjektiivinen kokemus, vastuu siitä on myös jokaisella itsellään.

Oma arkeni jakautuu parhaillaan gradun kirjoittamiseen, osa-aikaiseen konsulttityöhön, elämiseen ja olemiseen. Vaikka tutkin gradussani itseäni kiinnostavaa aihetta, huomaan itsenäisen ja yksinäisen puurtamisen sumeuttavan kokemustani tutkielmani merkityksellisyydestä. Ehkä juuri sen vuoksi rekrytoinnin parissa tekemäni konsulttityön merkityksellisyydellä on entisestä keskeisempi paikka omassa arjessa. Olen generalistina kamppaillut oman paikkani löytämisen kanssa. Nyt, kun voin itse omalla työpanoksellani auttaa ja rohkaista muita työelämän käänteissä, antaa se minulle paljon. Rekrytoidessa minulle on tärkeää, että pääsen toimimaan arvojeni mukaisesti eli palvelemaan työnantajien lisäksi työnhakijoita yksilötasolla. Saan tuottaa somekanavillemme nykypäivän työelämän kannalta merkitykselliseltä tuntuvaa sisältöä ja minulla on alusta, jonka kautta voin vaikuttaa positiivisesti usean ihmisen elämään.

 

Aliisa Tiittanen on Operarian rekrytointikonsultti. Hän opiskelee parhaillaan strategista henkilöstöjohtamista Göteborgin yliopistossa. Rekrytoinnin lisäksi häntä kiinnostavia henkilöstöalan ilmiöitä ovat organisaatiokulttuurin muutokset, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi.