Säännöllinen yhteydenpito kuuluu Operarian esiperehdytysprosessiin.

Aloitetaan kuvitteellisella mutta tutkimusten mukaan varsin yleisellä skenaariolla. Rekrytointiprosessi sujui hienosti ja tehtävään valittu työntekijä vaikuttaa todella innostuneelta ja motivoituneelta. Työntekijä aloittaa työt kuukauden päästä. Seuraavan kuukauden ajan yrityksessä keskitytään muuhun ja palataan uuden työntekijän asioihin työnalkamisajankohdan lähestyessä. Siihen päättyi skenaario mutta mahdollisesti myös siinä kuvattu työsuhde. Aika työpaikan vastaanottamisesta ensimmäiseen työpäivään on hauras. Ajanjaksoon sisältyy paitsi intoa ja motivaatiota, myös jännitystä, epävarmuutta ja epätietoisuutta tulevasta. Vaikka olisimme jo allekirjoittaneet työsopimuksen, olemme todellisuudessa vasta tutustumassa toisiimme. Kuinka sitoutunut uusi työntekijä mahtaa siinä vaiheessa olla? Miten voimme edes tietää, jos emme ole juuri missään tekemisissä keskenämme ennen työn sovittua aloitusajankohtaa?

Tästä syystä esiperehdytys kannattaa

Uusien työntekijöiden sitoutumisesta saatiin viime vuosikymmenen loppupuolella hälyttäviä tuloksia. Yhdysvaltalaistutkimus vuodelta 2019 osoitti, ettei työtarjouksen hyväksyminen vielä sinetöi uutta työsuhdetta. Yli 2800 vastaajasta reilu neljännes oli elämänsä aikana perääntynyt vastaanottamastaan työpaikasta ennen ensimmäistä työpäivää. Pääsyitä perääntymiselle olivat paremmat työtarjoukset sekä työn vastaanottamisen jälkeen heränneet negatiiviset mielikuvat työnantajayrityksestä. Vuotta aikaisemmin kansainvälinen 9000 työnhakijaa käsittänyt tutkimus osoitti, että 91 prosenttia työnhakijoista voisi harkita poistuvansa uuden työnantajan palveluksesta ensimmäisen kuukauden ja 93 prosenttia koeajan aikana. Todennäköisimpinä syinä lähtemiseen työsuhteen alkumetreillä nähtiin huono johtaminen sekä havahtuminen siihen, ettei työ vastaa sitä, millaisena sitä rekrytointivaiheessa mainostettiin. Epäonnistunut rekrytointi käy yritykselle kalliiksi − vaativissa myyntitehtävissä tappio voi olla jopa satoja tuhansia euroja menetetyt myyntitulot huomioiden. No, kuinka merkittävästi tämä kaikki tieto on vaikuttanut perehdytyskäytänteisiin tähän päivään mennessä? Ei ilmeisesti vielä kovinkaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan vain 36 prosenttia uusista työntekijöistä esiperehdytetään, vaikka tiedämme sen olevan kannattavaa. Yrityksillä on siis vielä tänäkin päivänä erinomainen tilaisuus erottautua työnhakijoille positiivisesti tarjoamalla laadukasta esiperehdytystä.

Esiperehdytyksen perusteet

Esiperehdytys sijoittuu ajanjaksolle työsuhteesta sopimisen ja työn aloittamisen välillä ja kestää tyypillisesti 2-4 viikkoa eli ajan, jonka työntekijä voi tarvita irtisanoutumiseen nykyisestä työstään. Se on kevyt sisältökokonaisuus, joka on toteutettavissa työn ohessa. Esiperehdytyksen tarkoitus on tukea uuden työntekijän siirtymistä osaksi uutta työyhteisöä. Se ylläpitää innostusta uutta työtä kohtaan, sitouttaa työntekijän työnantajayritykseen ja lievittää työn aloittamiseen liittyvää jännitystä.

Virallisuudet ja ensimmäisiin työpäiviin valmistautuminen

Esiperehdytysvaiheessa työsuhde virallistetaan ja kaikki työsuhteen alkuun kuuluvat välttämättömät virallisuudet hoidetaan mahdollisuuksien mukaan pois alta. Perehdytysmateriaalit tarkastetaan, uusi työntekijä saa perehdytykseen tarvittavat työvälineet ja perehdytysvastuu jaetaan perehdyttäjien kesken. Uuden työntekijän kanssa käydään orientoiva keskustelu, jonka avulla perehdytystä pystytään johtamaan yksilökeskeisesti.

Vuorovaikutteisuus ja yhteenkuuluvuus

Riippuen yrityksesi tarpeesta ja työn luonteesta, esiperehdytys voidaan toteuttaa kokonaan etänä digitaalisia perehdytys- ja koulutusalustoja apuna käyttäen. Sitä ei tule tehdä läsnäolon kustannuksella. Perehdyttäjän ja johtajan on osattava olla läsnä myös etäältä. Parhaimmillaan esiperehdytys sisältää mahdollisuuden tutustua tuleviin kollegoihin ja saada vastaavissa tehtävissä toimivilta arvokasta tietoa työn organisointiin ja hyväksi todettuihin käytänteisiin liittyen. Kaiken edellä mainitun lisäksi työhönsiirtymävaihe vaikuttaa siihen, millaiseksi työnantajakuvaksi rekrytointiprosessin aikana luotu ensivaikutelma yrityksestä muuntautuu. Panostamalla työntekijäkokemukseen jo ennen työsuhteen varsinaista alkua luot työhyvinvointia, sitoutuneisuutta ja tuottavuutta. Matkan työn vastaanottamisesta ensimmäiseen työpäivään tulisi siis sisältää kaikkea muuta kuin odottelua ja epätietoisuutta tulevasta. Jos rekrytointiprosessi on hoidettu hyvin, se on sytyttänyt uudessa työntekijässä liekin. Esiperehdytys on happea, jota tuo liekki tarvitsee selvitäkseen ensimmäiset 2-4 viikkoa.   Lähteet: Robert Half (2019) Robert Half (2018) Talmundo & Talentech (2021)   Aliisa Tiittanen on Operarian rekrytointikonsultti. Hän opiskelee strategista henkilöstöjohtamista Göteborgin yliopistossa. Aliisaa kiinnostavia työelämän ilmiöitä ovat etäperehdytys ja -johtaminen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset sekä organisaatiokulttuurin muutokset.