Juha-Erik Aaltonen vahvistaa Operarian asiantuntijaosaamista etenkin teknisen liiketoiminnan, palvelu- ja IT -alojen sekä taloushallinnon rekrytoinneissa. Räätälöityyn asiantuntijatyövoiman rekrytointiin sekä vuokraukseen erikoistuneen henkilöstöpalveluyritys Operarian asiantuntijatiimi vahvistunui entisestään Juha Aaltosen aloitettua rekrytointikonsultin tehtävässä elokuussa. ”Olemme todella iloisia saatuamme joukkoomme Juhan kaltaisen huippuosaajan”, Operarian toimitusjohtaja Markus Fabricius toteaa. ”Palveluliiketoiminnan kehittämisen ja teknisen liiketoiminnan asiantuntijuuden ohella Juhan vahvuuksia ovat laadukas ammatillinen verkosto sekä työnhakija- että yrityspuolella, käytännönläheinen asenne ja vahva substanssiosaaminen”, hän jatkaa.

Asiakkaan liiketoiminnan tuntemus keskeisessä roolissa

”Asiakkaat kysyvät usein, mitä tiedämme heidän toimialastaan. Se on tärkeä kysymys, koska liiketoiminta ja sen kehittäminen on aina tulostavoitteellisen yrityksen rekrytointien taustalla” – Juha Aaltonen

Ammattitaitoinen rekrytointikonsultti osaa Juhan mukaan yhdistää oman tietotaitonsa asiakkaan liiketoimintaan ja sen tavoitteisiin. ”Peilaamalla rekrytointikonsultin omaa osaamista asiakkaan liiketoiminnan ydinosaamiseen saadaan syvällistä näkemystä rekrytointikeskusteluihin sekä henkilöstön osaamistarpeisiin”, Juha kuvailee. Vahvan liiketoimintaosaamisen ohella Juhan toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, jonka avulla hän pystyy tunnistamaan asiakkaan oman asiakkaan tarpeet ja käsittelemään siten kokonaisuutta tuloksellisesta näkökulmasta vaativissakin rekrytoinneissa.

Asiantuntijoita rekrytoivan konsultin tehtävä on myös auttaa asiakasyritystä oman resurssointinsa ja toimintansa kehittämisessä. Siksi kyky rekrytoida hakija, joka näkee itsensä mukana työtehtävän, työyhteisön ja koko yrityksen kehityksessä on rekrytointikonsultille erityisen tärkeä taito. Tuotantotalouden, toimitusketjun hallinnan ja kouluttamisen ammattilaisena Juha on kehittynyt arvioimaan asiantuntijakandidaattien koulutusta sekä työtehtäviin tarvittavia henkilöominaisuuksia.

Jokainen hakija tekee hakuprosessista yksilöllisen

”Meille Operariassa on tärkeää tunnistaa asiakkaan henkilöstötarve ja ennen kaikkea määritellä kandidaatin sopivuus kyseiseen asiantuntijatehtävään”, Operarian toimitusjohtaja Markus Fabricius kertoo yrityksen rekrytointifilosofiasta. ”Kun tavoitteena on löytää paras henkilö työsuhteeseen, onnistuu se etenemällä Operarian rekrytointiprosessin vaiheiden mukaisesti. Jokainen haku on silti yksilöllinen ja vaatii keskittymistä kyseiseen viitekehykseen. Toisinaan tarvitaan myös malttia palata prosessissa askel taaksepäin, mikäli tilanne edellyttää nopeaa uudelleenarviointia”, hän jatkaa.

Jokainen Operarian konsultti on erikoistunut omaan toimeksiantoonsa ja avoin tiedottamismalli antaa asiakkaalle aina täsmällisen tiedon siitä, missä vaiheessa rekrytoinnin tilanne milloinkin on. Itsenäinen toimintatapa miellyttää myös yrittäjätaustaista Juhaa. ”Erikoistuminen helpottaa asioiden käsittelyä ja luottamuksellisen tiedon pysymistä yhden asiantuntijan hallinnassa”, hän toteaa. Haluatko hyödyntää Juha Aaltosen asiantuntemusta yrityksesi rekrytointitarpeissa? Ota yhteyttä Juhaan puhelimitse soittamalla numeroon 044 984 7636 tai sähköpostitse [email protected]. Tutustu myös Juhan LinkedIn-profiiliin!

20. marraskuuta 2018| Rekrytointi, Työsuhde, Yritys|