Kuuntele Yle Puheen Iltapäivän haastattelu henkilöarvioinneista tästä: http://ohjelmaopas.yle.fi/1-2272181 Henkilöarviointimenetelmien käyttö haastattelun tukena on yleistynyt vahvasti rekrytoinneissa. Tämän vuoksi taloushallinnon ja myynnin rekrytointeihin erikoistunut Operaria toi aiheen käsittelyyn myös Esimies ja Henkilöstö 2014 -messuille. “Haastattelutilanne on aina altis sille, että henkilö antaa itsestään kuvan jota ajattelee tehtävässä tarvittavan. Tämä ei välttämättä vastaa hänen todellista käyttäytymistään”, kertoo Operarian messupuhuja, Master Suomen toimitusjohtaja ja psykologi Kirsi Laine. Verraten suositukseen, henkilöarviointi on objektiivinen työkalu. Sitä voidaan soveltaa eri toimialoilla toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja johdon rekrytointeihin. Arviointimenetelmillä saadaan tietoa mm. työnhakijan työtavasta, vuorovaikutustaidoista sekä tavoitteista. Erillisellä kykytestillä voidaan myös selvittää työnhakijan ongelmanratkaisutaitojen tasoa.

Henkilöarviointi ei ole viimeinen tuomio

Henkilöarvioinnilla pyritään saamaan kuva henkilön vahvuuksista ja mahdollisista kehitystarpeista, jotta palkkaus olisi molemmille osapuolille oikea ratkaisu. Yleinen virhe kuitenkin on, että rekrytoija tekee päätöksen suoraan kyselystä muodostuneen profiilin perusteella. Laine muistuttaa, että henkilöarvioinnin tuloksista tulisi aina keskustella työnhakijan kanssa. “Kyseessä on henkilön soveltuvuuden arviointi työn näkökulmasta, eikä se kerro henkilöstä piilotettua totuutta. Profiilista saadaan viitteitä ja se luo keskustelulle hyvän pohjan, mutta profiilin oikean ymmärtämisen varmistamiseksi tulokset on käytävä yhdessä läpi.” Työkäyttäytymiseen keskittyvien arviointimenetelmien suurin arvo onkin, että tulokset opastavat haastattelijaa kysymään oikeita kysymyksiä työtehtävään nähden. Henkilöarviointi tehdään usein ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen. Arvioinnin tuloksia tarkastellaan toisessa haastattelussa, saatuja tietoja syventäen.

Messuilla koekaniinina oli Marco Bjurström

Esimies ja Henkilöstö 2014 -messuilla Operaria esitteli henkilöarviointeja oman messuosastonsa lisäksi seminaarilavalla, jossa tarkasteltiin sopiko Marco Bjurström esimerkiksi myyntipäälliköksi tai talousasiantuntijaksi. Ohjelmassa oli myös tiedotteessa siteeratun Kirsi Laineen puheenvuoro henkilöarvioinneista. Lisätietoa Operarian käyttämistä henkilöarviointimenetelmistä täältä.

5. toukokuuta 2014| Henkilöarviointi, Rekrytointi|