Huolellisen kartoituksen, hakuprosessin ja haastatteluiden jälkeen tehtäviin on viimein löydetty sopivin henkilö. Upeaa! Rekrytoinnin näkyvin osa on saatu näin päätökseensä, mutta rekrytointiprosessi ei suinkaan ole päättynyt. Lue, kuinka koeaika ja perehdytys luovat pohjan onnistuneelle työsuhteelle.

Koeaika hyödyksi molemmille osapuolille

Varsinaista työsopimusta edeltää usein koeaika, joka on kestoltaan 3–4 kuukautta. Jos työnantaja järjestää työntekijälle tätä pidemmän työhön liittyvän koulutuksen, koeaika saa olla enimmillään puoli vuotta. Koeaika tarjoaa sekä työntekijälle että työnantajalle pehmeän laskun tulevaan työsuhteeseen: se on tilaisuus tutustua paremmin ja katsoa kuinka yhteistyö lähtee käyntiin. Tavoitteena on, että koeajan päätteeksi työnantaja tuntee tekijän ja tekijä työnsä.

Työnantajan näkökulmasta koeaika tarjoaa kokonaisvaltaisemman kuvan työntekijän ammattitaidosta ja soveltuvuudesta tehtäviin. Työntekijä puolestaan pääsee näyttämään taitonsa sekä kokeilemaan käytännössä tuntuuko työyhteisö ja annetut tehtävät hänelle sopivilta. Usein suurin hyöty koeajasta saadaankin, kun yhteistyön syvenemistä seurataan kahdenkeskisillä keskusteluilla. Esimerkiksi kuukausittaisessa juttutuokiossa voidaan käydä läpi asetettujen tavoitteiden täyttymistä sekä antaa rakentavaa palautetta. Kun molemmat osapuolet ovat tilanteen tasalla, tehtäviä on myös mahdollista tarkentaa työntekijän edistymisen mukaan. Nopeasti kehittyvälle työntekijälle voidaan esimerkiksi tarjota lisävastuuta ja haastavampia tehtäviä.

Perehdytyksen positiiviset vaikutukset

Kun taloon on löydetty taitava uusi tekijä, hänestä halutaan toki pitää kiinni kynsin ja hampain. Jotta työntekijällä olisi parhaat mahdolliset edellytykset viihtyä ja menestyä työssään, työnantajan on varmistettava, että hänelle tarjotaan riittävästi perehdytystä ja työnopastusta. Tosiasiahan on, että uusi työ on alussa uusi rautaiselle ammattilaisellekin. Perehdytys tarkoittaa suunniteltuja ja jatkuvia toimenpiteitä, joilla työpaikan tavat, työkaverit sekä oma työ, sen vaiheet ja siinä käytettävät välineet tulevat tutuiksi. Hyvin hoidettuna työnopastus tehostaa ja nopeuttaa oppimista, minimoi virheitä ja häiriötekijöitä sekä edesauttaa myönteistä suhtautumista työhön.

Perehdytys vahvistaa myös hyvää yritys- ja työnantajakuvaa, ja parhaassa tapauksessa sillä voidaan vähentää poissaoloja ja vaihtuvuutta. Tämän vuoksi perehdytyksestä puhutaankin usein investointina. Nykyään työnopastukseen on tarjolla monia välineitä, joilla tehtäviä voidaan kartoittaa laajasti käytännön tasolla. Kerromme näitä lisää seuraavissa blogikirjoituksissa: pysy kuulolla!

Onko sinun yrityksessäsi uuden osaajan tarve? Käy tutustumassa Operarian rekrytointipalveluihin.

3. joulukuuta 2014| Perehdytys, Rekrytointi, Työsuhde|