ACE-kykytesti

Avaintekijänä ongelmanratkaisukyky

  1. Tunnista nopeasti ja helposti henkilöiden osaaminen
  2. Selvitä hakijan kyky tehdä oikeita johtopäätöksiä käytettävissä olevan tiedon pohjalta
  3. Vertaile hakijoita tehokkaasti, tasapuolisesti ja objektiivisesti
  4. Vahvista rekrytointipäätösten laatua ja työnantajamielikuvaa modernilla mittausmenetelmällä
  5. Optimoi seuraajasuunnittelu

Adjustable Competence Evaluation (ACE)

ACE on kognitiivinen kykytesti, joka mittaa loogista analyyttistä päättelykykyä, toisin sanoen loogisuuteen perustuvaa ongelmanratkaisukykyä.

  • ACE on adaptiivinen eli testi mukauttaa tehtävien vaikeustasoa automaattisesti vastaajan mukaan ja hakee näin korkeimman mahdollisen suoritustason
  • ACE voidaan toteuttaa turvallisesti internetin välityksellä paikasta riippumatta, sillä tulosten luotettavuus on varmistettavissa erillisellä varmennustestillä
  • Testissä on kolme osiota: numeerinen, spatiaalinen ja kielellinen
  • Osallistuja saa kirjallisen palauteraportin tuloksistaan

ACEn sovellusalueet

ACEn avulla varmistat avainhenkilöiden ongelmanratkaisukyvyn, sillä mitä enemmän vastuuta tehtävään sisältyy, sitä tärkeämpää on henkilön kyky erottaa olennainen tieto ja tehdä loogisia päätelmiä.

Tilanteesta riippuen testistä voidaan valita sopivampi kahdesta tarkkuustasosta sekä painottaen haluttuja osa-alueita numeerisista, kielellisistä ja spatiaalisista tehtävistä.

Testin suoritusaika on 30 tai 75 minuuttia kokonaisuudesta ja tarkkuustasosta riippuen.

ACE vahvistaa rekrytointipäätösten laatua.

ACEn taustaa

ACE on rakennettu EFPA:n (the European Federation of Psychologists’ Associations) testien laatutasolle määrittämien kriteerien mukaisesti.

ACEn luotettavuus mittausmenetelmänä on erittäin korkeaa tasoa ja siitä on useita kieliversioita.

Hakijan tuloksia verrataan laajaan suomalaiseen vertailuaineistoon. Lisäksi saatavilla on usean maan omat normit. Vertailuaineisto koostuu työikäisistä (18–70 – vuotiaat) henkilöistä eri toimialoilta, tehtävätasoilta ja koulutustaustoilta.