Helsingin Sanomat kirjoitti hiljattain uudesta haastattelutrendistä, jossa työhaastatteluun kutsutaan pomon lisäksi työtovereita. Voit lukea alkuperäisen artikkelin täältä.

Artikkelin mukaan ilmiö on erityisen vahva pienissä asiantuntijayrityksissä. Esimerkiksi jos haastattelijalla on niukasti kokemusta haettavasta työstä, kollegan apu voi olla tarpeen jotta hakijalta osataan kysyä tehtävän kannalta olennaisia kysymyksiä. Myös työyhteisön toimivuuden kannalta työntekijöiden mielipide on arvokas, koska uusi työntekijä voi muuttaa ilmapiiriä suuntaan tai toiseen.

Hakijalle selkeä kuva yrityksestä ja tehtävästä

Me pyrimme Operariassa perehtymään tarkoin yrityksen toimintaympäristöön, jotta voisimme kertoa siitä hakijalle mahdollisimman hyvin. Hakijan näkökulmasta työhaastattelu porukalla onkin hyvä tapa tutustua yrityksen kulttuuriin ja mahdollisten työtovereiden työtyyliin.

Kun mukana on tulevia kollegoita, hakija saa selkeämmän kuvan myös itse tehtävästä: kukapa osaisi kertoa paremmin työstä kuin sen tekijä. Työntekijät voivat kertoa hakijalle esimerkiksi tehtävään liittyvistä odotuksista sekä jakaa näkemyksiään ja kokemuksiaan työstä.

Valmistautuminen on kaiken A ja O

Työhaastattelutapoja vertaillessa on kuitenkin syytä muistaa, että porukalla haastatteluun liittyy myös muutamia haasteita. Ryhmätilanne antaa karismaattiselle henkilölle aina etulyöntiaseman. Esimerkiksi lahjakas myyntihenkilö hurmaa kokemattomat haastattelijat alta aikayksikön. Lisäksi on syytä pohtia, tukeeko yrityksen tavoitteita työporukan kitkattomuus vai voisiko positiivinen erilaisuus tuoda työhön uusia näkökulmia.

Jotta työhaastattelu etenee sujuvasti, on tärkeää että tilaisuuteen valmistaudutaan hyvin. Tiukka roolijako ei ole välttämättä tarpeen, mutta miettikää kukin mitä haluatte saada selville. Lisäksi kuten missä tahansa kokouksessa, myös työhaastattelulla tulee olla selkeä vetäjä ja runko. Ryhmässä voidaan keskustella ja tunnustella kemioiden sopivuutta, mutta lopullinen päätös on aina esimiehen vastuulla.

Näin porukalla haastattelu toimii käytännössä

Eräs positiivisimmista kokemuksistamme liittyy tapaukseen, jossa etsittiin asiakkaallemme myyntipäällikköä. Operarian haastatteluiden jälkeen sopivimmat hakijat kutsuttiin haun toiselle kierrokselle. Tällä kertaa haastatteluun osallistui lisäksemme laajennettu ryhmä organisaation edustajia: toimitusjohtaja, lähiesimies ja kollega.

Hakijat ohjeistettiin valmistautumaan työhaastatteluun ennakkotehtävällä, jossa yrityksen tuote esiteltiin englanniksi potentiaaliselle ostajalle. Tilanne oli monella tapaa aito, sillä hakija tutustui tuotteeseen ja valmisteli myyntipuheen tueksi powerpoint-esityksen.

Tuoreiden näkökulmien lisäksi esityksellä saatiin hakijoiden välille selkeitä eroja. Koska paikalla oli lähiesimies ja kollega, esitysten sisältöä ja esittäjän energiatasoa oli helpompi peilata käytäntöön. Myös hakijat kokivat tilanteen terveelliseksi, sillä tarkoin valmistellun esityksen kautta he pystyivät itsekin arvioimaan sopivuuttaan tehtävään.

Operarian vinkit työhaastatteluun

Työhaastattelu on aina jännittävä tilanne, sillä hakija on aidosti pelissä ja toivoo antavansa itsestään parhaan mahdollisen kuvan. Hermostuneisuus on luonnollista, eikä tilanteesta kannata tehdä tarkoituksella painostavampaa kuin se on.

Jotta ylimääräinen jännite saadaan kuriin, suosittelemme, että olet tarkkana työhaastattelun tunnelman kanssa. Usean haastattelijan ristitulen sijaan luo hakijalle mahdollisimman helppo ja inhimillinen tilanne. Esimerkiksi jos hakija halutaan tutustuttaa 10 arvioijaan, voi olla viisasta lisätä tapaamiskertoja ja jakaa joukkoa pienempiin ryhmiin.

Piditkö tästä blogikirjoituksesta? Vinkkaa aiheesta ystävillesi!

2. maaliskuuta 2015| Rekrytointi|