Bemanning

Hitta snabbt och lätt en expert till ditt företag

På Operaria förstår vi att ett företags affärsbehov förändras över tid, och det är där flexibla personallösningar kommer in. När ditt företag tillfälligt behöver en expert erbjuder vi möjligheten att hyra in en. Vi har placerat framgångsrika lösningssäljare, revisorer, interimsledare och chefer i en lång rad projekt – och alla är de viktiga för företagets tillväxt.

Genom att delegera arbetsgivarens ansvar till Operaria kan du använda företagets resurser till mer angelägna uppgifter. Vi sköter löneutbetalningen till din medarbetare tillsammans med andra juridiska skyldigheter. Det innebär att du som kund enbart är ansvarig för onboarding, ledning och arbetsmiljö. Du minskar därmed risken för misslyckad rekrytering och de kostnader det medför.

Berätta om dina behov, så kan vi börja bygga ditt team.

Kontakta oss
När är bemanning rätt för dig?

Bemanning för företagets varierande personalbehov

Bemanning passar perfekt när du behöver snabb hjälp för att tillgodose företagets förändrade affärsbehov. Inhyrning är ett enklare och mer riskfritt sätt att få kompetent arbetskraft än rekrytering och lämpar sig för både stora och små företag. Med bemanning får du en expert:

 • för att anpassa till föränderliga projektbehov

 • för ett säsongsbetonat behov

 • för ett semestervikariat

 • för att fylla ett tillfälligt behov av riktad kompetens

Om personalbehovet visar sig vara permanent kan du anställa din inhyrda medarbetare som fast anställd.

Här följer några exempel på situationer där bemanning kan lämpa sig för ditt företag:

Hyr in en säljare

Genom att hyra in säljpersonal kan du ge ditt företag den skjuts som behövs i en situation där företagets försäljning har stagnerat. Låga säljsiffror kan bero på antalet säljare eller brist på kompetens. Operaria har kompletterat sina kunders team med tillfällig personal vars erfarenhet, kapacitet, arbetspersonlighet och attityd lämpar sig väl för försäljning på expertnivå. Du kan känna dig trygg med att vår tillfälliga expert är lämplig för jobbet, eftersom experten har gått igenom Operarias bedömning.

Interimsledare

Behovet av en interims ledare kan uppstå i situationer där det krävs expertis i företaget, till exempel vid fusioner, kriser eller en viktig beslutsfattares förlängda sjukfrånvaro. I sådana situationer har Operaria bland annat tillhandahållit ekonomichefer. Våra expert chefer genomgår Operarias lämplighetsbedömning, så du kan vara säker på att personen är lämpad för jobbet.

I framtiden finns en expert för varje företag.

Operarias rekryteringsprocess

Operarias flexibla rekryteringsprocess möjliggör bemanning som tillgodoser behoven hos ditt företag.

 • Vi sätter oss in i detaljerna i ditt företag och din bransch och kan på så vis agera ambassadör för ditt arbetsgivarvarumärke under hela rekryteringsprocessen.

 • Processen skräddarsys efter dina behov.

 • Under rekryteringsprocessen begär vi att kunden bistår i kartläggningsskedet, i mötet med kandidater och naturligtvis i valet av en lämplig expert.

 • Vid användning av expertinhyrning tas beslutet ganska fort. Du kan välkomna din nya expert inom en vecka efter påbörjad sökprocess.

VECKA 1 – 2
KARTLÄGGNING

En konsult som förstår kundföretagets krav och bransch hjälper till att hitta rätt tjänst för behovet. Samtidigt fastställer vi vilken typ av expert som söks och var en sådan troligtvis kan hittas. Till sist kartlägger konsulten de faktorer som påverkar kundföretagets arbetsgivarvarumärke.

VECKA 3 – 4
SÖKNING

Konsulten utarbetar en jobbbeskrivning i samarbete med kunden. Den bäst lämpade experten för tjänsten söks bland professionella nätverk och målorganisationer.

VECKA 4 – 5
SLUTLISTA

Experterna utvärderas utifrån preliminära data och urvalskriterier. Konsulten kontaktar potentiella kandidater och agerar ambassadör för kundföretagets arbetsgivarvarumärke. Efter samtal med kandidaterna kan konsulten presentera de bäst lämpade kandidaterna för tjänsten.

VECKA  5 – 6
VECKA 5
FÖRHANDSURVAL

Från konsultens slutlista väljer kunden ut kandidater att intervjua. Konsulten tillhandahåller stöd under kundföretagets jobbintervjuer och arrangerar vid behov jobbsimuleringar för att bedöma nödvändiga färdigheter.

VECKA 6
VAL

Genom en lämplighetsbedömning mäter konsulten kundens önskade kandidats kognitiva kapacitet och arbetspersonlighet. Konsulten kontrollerar också kandidatens referenser, som ger praktiska exempel på deras kapacitet och arbetsstil. Slutligen informerar konsulten personligen alla kandidater om urvalskriterierna och resultatet.

… VECKA 30
UPPFÖLJNING

Operaria aktiverar sin nöjdhetsgaranti och har kontakt med den nyanställde och kunden för att säkerställa framgångsrik onboarding.

Din kompetenta medarbetare förtjänar en kompetent arbetsgivare.

Operaria är en pålitlig och ansvarsfull partner

Bemanning är ett enkelt, riskfritt sätt att hyra in skicklig, tillfällig arbetskraft. Vi garanterar en lyckad inhyrning genom bedömning, vår rekryteringsprocess och våra omfattande kandidatnätverk.

Operaria antar arbetsgivarens skyldigheter, vilket innebär att du enbart är ansvarig för onboarding, arbetsledning och arbetsmiljö. Det är av största vikt för oss att säkerställa våra anställdas välbefinnande och hälsa. Vi vill också påverka arbetslivet och dess utveckling på ett positivt sätt, och därför backar vi inte från diskussioner om dessa viktiga frågor på vår blogg eller i våra kanaler i sociala medier.

En lyckad rekrytering är det enda resultatet vi accepterar. Därför erbjuder vi 100 % nöjdhetsgaranti. Om anställningsförhållandet av någon anledning avslutas under provperioden rekryterar vi en ny person till tjänsten utan extra kostnad.

Vi stöder den spirande arbetsrelationen även efter att vårt tjänsteavtal löpt ut.

Vi kontaktar både arbetsgivaren och medarbetaren flera gånger under provperioden. På så vis säkerställer vi att samarbetet är smidigt och att kommunikationen är effektiv.

Kontakta oss
Varför lönar det sig med bemanning?

Stöd vid förändrade affärsbehov

 • Du kan skaffa nya medarbetare snabbt och lätt.

 • Du definierar anställningens varaktighet.

 • Vi tar hand om de flesta av arbetsgivarens ansvar.

 • Du får samma kvalitets- och expertservice som vid andra rekryteringsuppdrag.

 • Med hjälp av vår bedömning kan du rekrytera ansvarsfullt och göra kunskapsbaserade personalurval.

 • Du slipper kostnaden för misslyckad rekrytering.

 • Om du vill kan du anställa en inhyrd personal som fast anställd om behovet av ytterligare resurser visar sig vara permanent.

Varför välja Operaria?

Operaria är en personlig och flexibel rekryteringspartner

 • Tack vare vår smidiga affärsstruktur är vi en snabb och flexibel samarbetspartner. Du hittar tjänster som passar dina företagsbehov under livscykelns olika skeden.

 • Samma utsedda kontaktperson bistår dig under hela processen. Detta garanterar ett smidigt informationsflöde och personlig kontakt.

 • Vi läser in oss på ditt företag och din bransch för att kunna agera ambassadör för ditt arbetsgivarvarumärke under hela processen.

 • Med våra omfattande, globala nätverk hittar vi experter inom rekryteringsmarknader med hög efterfrågan.

 • Var och en av våra rekryteringar inkluderar en bedömning av den utvalda kandidaten.

 • Vi garanterar en lyckad rekrytering och du slipper därmed kostnaden för en misslyckad sådan.

De litar på oss.

Våra kunder

Vi har betjänat våra kunder på ett pålitligt och personligt sätt sedan 1999. Här är några av våra nöjda kunder.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss direkt