Bemannings­service

Vi har tre olika tjänster för bemanning:

  1.  Tillfälligt behov av bemanning
    Ofta behöver företag bara tillfällig arbetskraft. Operarias bemanningsservice hjälper dig när arbetsbelastningen blir för stor. Vi hyr ut personal till dig under perioder med hög belastning och sjukfrånvarodagar. Vi hyr också specialister för korta projekt. Operaria ger dig t.ex. revisorer, lönespecialister och ekonomiska assistenter.
  2. Projektbaserad bemanning
    När du behöver speciellt kunnande i ditt projekt och du letar efter ett proffs med både ledarerfarenhet och praktisk expertis, har vi lösningen. Vi hyr ut t.ex. controllers, systemexperter och redovisningspersonal.
  3. Interimlösningar
    Operarias hyreschefer och chefer har en omfattande kunskap och gott om erfarenhet av ledarroller. Chefen som vi förser dig med kan ta ansvar för t.ex. en lansering eller företagssammanslagning, de kan fungera som tillfälliga chefer under en övergångsperiod eller agera styrelseledamöter.

Hur fungerar bemanningsprocessen?

Personal- och rekryteringsprocesser är mycket lika, eftersom de sökande genomgår samma faser. Om ditt arbetsbehov visar sig vara permanent kan du anställa personen efter hyresperioden. Det är också möjligt att anställningens karaktär bestäms först under rekryteringsprocessens utveckling.

När du hyr en anställd tar Operaria hand om lönebetalningar och rättsliga skyldigheter, medan du är ansvarig för uppdragsinformation, övervakning av arbetet och arbetssäkerhet. Vi debiterar dig enligt överenskommelse, vanligtvis månatligen, med den hyrda personens lön och andra arbetsbaserade ersättningar.

Behöver du tillfällig arbetskraft? Ring Markus (+358 400 603327) och låt oss diskutera hur vi kan hjälpa dig.

Definition av verksamhetskrav & sökstrategi

Genomgång av kandidatprofilen

Genomgång av roll och kandidatprofil tillsammans med dig.

Operaria Klient

Kandidatletning

Profilsökning i Operarias register, nätverk samt databassökning.

Operaria

Offentlig jobbannons

Operaria förbereder en jobbannons som publiceras i rätt media efter att du har godkänt den.

Operaria

Intervjuer

Intervju hos Operaria

Operaria genomför förkvalificering och intervjuer med lämpliga sökande.

Operaria

Kunden väljer de med mest potential

Operaria listar de mest lämpliga kandidaterna och du väljer de mest intressanta för dina 3-4 intervjuer.

Operaria Klient

Intervju hos kund

Du kommer att intervjua de kandidater du väljer. Operaria underrättar andra sökande om stadiet i ansökningsprocessen.

Operaria Klient

Arbetssimulering och testning

Sökande utför en arbetssimulering, vilket är en metod vi har utvecklat för att i praktiken se hur en sökande utför sitt jobb.

Operaria Klient

Urval

Personlighetsbedömning och lämplighet

Du väljer den bästa kandidaten vars referenser vi granskar. Därefter gör vi en personbedömning med hjälp av en arbetsstilsanalys.

Operaria Klient

Val av expert

Arbetsstilsrapporten kommer att granskas i detalj med den sökande och sedan med dig. Vi kommer att granska sökandens referenser.

Operaria Klient

Anställningsavtal

Operaria gör ett anställningsavtal med en anställd som du väljer. Operaria kommer att meddela de andra kandidaterna om processens slut.

Operaria Klient

Uppföljning

Regelbunden kontakt

Vi kommer att ha kontakt om några månader för att först kolla med den nya medarbetaren hur hen har anpassat sig och om hen trivs i sitt nya jobb. Därefter kollar vi med arbetsgivaren hur det går med den nya medarbetaren. Vi påminner också om vikten av inkörning.

Vår nästa kontakt inträffar några månader senare, när vi återigen vill höra från båda parter om ovanstående.

Undrar du fortfarande över något?

Ring oss och låt oss diskutera mera!

Kontakt