Operarian julkaisemat työpaikkailmoitukset ovat Duunitorin luetuimpia. Näin kertoo syyskuussa 2022 julkaistu Kiinnostavimmat työnantajat -listaus, jonka Duunitori on koonnut seuraamalla 12 kuukauden ajan, millä tavoin alustallaan työtä etsivät henkilöt käyttäytyvät tutkiessaan työpaikkailmoituksia. Operaria nousi Duunitoriin julkaisemillaan työpaikkailmoituksilla yksityisen sektorin 25 kiinnostavimman työnantajan joukkoon ainoana henkilöstöpalvelualan yrityksenä. Myös työnhakupalvelu Joblyn alustalla työnhakijat tarkastelevat Operarian julkaisemia työpaikkailmoituksia puoli minuuttia keskimääräistä pidempään.

Operarian asiakkaat näyttäytyvät kiinnostavina työnantajina

Se, että suurelle yleisölle tuntematon pienyritys Operaria Headhunting & Recruiting (lyhyesti Operaria) on yltänyt Duunitorin Kiinnostavimmat työnantajat -listauksessa Supercellin, Marimekon ja Fiskarsin kaltaisten vahvojen brändien rinnalle kertoo toki paitsi Operariasta itsestään myös Operarian asiakasyrityksistä. Kuten Operarian yrittäjä Markus Fabricius jo totesi HPL:n haastattelussa, tulos kielii siitä, että asiakasyrityksissämme on ollut työnhakijoita kiinnostavia työpaikkoja tarjolla. Se, että Operaria henkilöstöpalvelualan yrityksenä julkaisee useita työpaikkoja vuodessa, lisää myös luonnollisesti pienyrityksen kilpailukykyä tällaisessa vertailussa. Vaikka Operarialla on tämän artikkelin kirjoitushetkellä myös oma rekrytointiprosessi käynnissä, Operarian laatimat työpaikkailmoitukset ovat lähes poikkeuksetta toimeksiantoja muille yrityksille. Duunitorin listauksen nimi on siis Operarian kohdalla hieman harhaanjohtava, sillä julkaisemamme työpaikkailmoitukset eivät varsinaisesti määritä Operariaa itseään työnantajana. Sen sijaan ne pienet ja keskisuuret yritykset, joiden rekrytointiprosesseja Operaria hoitaa, näyttäytyvät ulospäin niin oman brändinsä ja maineensa kuin Operarian tekemien markkinointitoimien ansiosta kiinnostavina työnantajina.

Puoli minuuttia lisää huomiota työpaikkailmoitukselle

Duunitorin Kiinnostavimmat työnantajat -listauksessa määrittävänä tekijänä oli aika, joka kunkin yrityksen julkaisemien työpaikkailmoituksen parissa kokonaisuudessaan vietettiin. Työnhakijat viihtyvät Operarian Duunitorissa ja Joblyssa (ent. Monster.fi) julkaisemien työpaikkailmoitusten parissa keskimääräistä pidempään. Joblylta saamamme raportin mukaan aikavälillä 1.4.-7.9.2022 Operarian julkaisemia työpaikkailmoituksia luettiin Jobly-alustalla keskimäärin 1 minuutti ja 25 sekuntia, kun taas kaiken kaikkiaan Joblyssa julkaistuja ilmoituksia oltiin samalla tarkasteluajalla luettu keskimäärin 55 sekuntia. Tämä puolen vuoden seurannan tulos kertoo ennen kaikkea Operarian laatimien työpaikkailmoitusten sisällön toimivuudesta suhteessa lukijaan. Työpaikkailmoituksen kirjoittamisen eteen nähty vaiva maksaa itsensä takaisin kohderyhmän sitoutuneisuutena. Vaikka sisältöjen kierrättäminen säästäisi aikaa, vanhojen työpaikkailmoitustekstien uusiokäytössä on hyvä pitää mielessä työmarkkinoihin ja hakijakuntaan vaikuttavat trendit ja muutokset sekä se, että tekstiä lukee lopulta aina oikea ihminen, jonka tulee vaikuttua lukemastaan.

Työpaikkailmoituksen löydettävyyden ja luettavuuden optimointi

Taustoitamme asiakkaillemme laatimat työpaikkailmoitukset huolella. Duunitorin ja Joblyn tuottama vertailudata osoittaa, että olemme onnistuneet tuomaan työpaikkailmoituksissa esiin keskeisimmät työnhakijoita kiinnostavat seikat. Monilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole omaa henkilöstö- tai employer branding -osastoa, johon nojautua rekrytointimarkkinoinnillisissa kysymyksissä. Operarialla on tarvittavat resurssit jokaisen toimeksiantonsa laadukkaaseen markkinointiin. Se, että laatimamme työpaikkailmoitukset nousevat luetuimmiksi on aina tarkoituksellista. Työpaikkailmoituksen löydettävyys ja luettavuus optimoidaan niin kohderyhmälle kuin hakukoneelle. Operarian tarkassa syynissä varsinaisen tekstisisällön ja visuaalisen ilmeen lisäksi tekniset näkökulmat kuten otsikoinnit, alt-tekstit, metakuvaukset ja avainsanat viilataan kuntoon. Duunitorin johtava strategia- ja työnantajakuvakonsultti Lauri Vaisto taustoitti Kiinnostavimmat työnantajat -listausta Anna Mäkelälle Duunitorin 8.9.2022 julkaistussa blogissa:

”En usko, että yksikään työnantaja päätyy kiinnostavimpien työpaikkojen joukkoon sattumalta, vaan taustalla on aina tavoitteellinen, pitkäjänteinen työ. Erityisesti oman kohderyhmän tunteminen ja sen parissa näkyminen auttavat.”

Juuri oikeanlaisten henkilöiden tavoittaminen ja houkutteleminen on Operarian rekrytointimarkkinoinnin päätavoite. Ennen työpaikkailmoituksen laatimista käymme työnantajayrityksen kanssa syvällisen keskustelun työtehtävästä ja siinä menestymisen kannalta olennaisesta taustasta ja persoonasta. Näiden lisäksi kartoitamme työympäristöä, organisaatiokulttuuria sekä nykyisten työntekijöiden kokemuksia kyseessä olevassa työyhteisössä. Asiakkaamme arvostavat suoraa puhetta, rehellisiä tilannearvioita ja realistisia odotuksia, vaikka totuus ei mieltä aina ylentäisi. Osaajat liikehtivät työmarkkinoilla niin nopeasti, että jopa aivan loppusuoralle saakka viety rekrytointiprosessi voi yhden yön aikana palautua lähtöruutuun. Ehdokkaiden vastaanottamat, keskenään kilpailevat työtarjoukset ovat ennemmin sääntö kuin poikkeus ja houkuttelevin kokonaisuus ratkaisee.

Perustellut väittämät ja lupaukset lisäävät työpaikan houkuttelevuutta

Haastamme asiakastamme tarjoamaan konkretiaa ympäripyöreiden kuvausten sijaan. Mitkä ovat nuo mainitsemanne ”hyvät henkilöstöedut”? Voisiko ”kilpailukykyisen palkan” tuoda avoimesti esiin työpaikkailmoituksessa? Kun kerrotte ”panostavanne työhyvinvointiin”, millaisista käytännön toimista on kyse? Haluamme aidosti ymmärtää, miksi nykyiset työntekijät ovat halunneet jäädä työnantajalleen töihin. Nuo samaiset syyt puhuttelevat ja houkuttelevat nimittäin todennäköisesti myös työnhakijoita. Ne vain täytyy selvittää ja sanallistaa. Selvitystyöllä saamme rakennettua aidosti informatiivisia työpaikkailmoituksia, jotka vastaavat työnhakijoiden mielellä olevaan kysymykseen, miksi minun kannattaisi tulla teille töihin. Työnantajakuvan kokonaisvaltainen tukeminen sisältyy Operarian rekrytointipalveluun niin ehdokkaiden kanssa toimiessamme kuin laatiessamme työpaikkailmoituksia ja suorahaussa käytettäviä työnantajakampanjoita. Vaikuttava ehdokasviestintä edellyttää aina huolellista taustatyötä – syventymistä yrityksen nykytilaan ja vallitsevaan työntekijäkokemukseen – sekä sisällön rakentamista niin, että jokainen väittämä ja lupaus saa lihaa luiden päälle. Kaikkia rekrytoinnin osapuolia palvelee se, että työpaikkailmoitus vastaa kysymyksiin enemmän kuin herättää niitä.

Aliisa Tiittanen on Operarian henkilöstökonsultti ja sisällöntuottaja. Hän opiskelee strategista henkilöstöjohtamista Göteborgin yliopistossa. Häntä kiinnostavia henkilöstöalan ilmiöitä ovat työhyvinvointi hybridi- ja etätyössä, innovaation ja monimuotoisuuden johtaminen sekä oppimisen mittaaminen ja seuranta.