Työelämää muovaavat tällä hetkellä suuret voimat. Uuden teknologian mahdollisuudet ja haasteet ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana päivittäistä keskustelua ja asiantuntijat arvuuttelevat kilvan ilmiön vaikutuksia tulevaisuuden työntekoon. Eräs kiinnostavimmista muutoksista on tapahtumassa ihmisten ajatusmaailmassa, sillä yhä useampi työntekijä tahtoo ratkoa työn ja arjen ristiriidat itse omilla ehdoillaan. Mitä tämä tarkoittaa?

Kokoaikatyö ei enää kiinnosta kaikkia

Säännöllinen palkkatyö on pitkään symboloinut pysyvyyttä ja turvaa, joka luo vakaan perustan koko elämälle ja identiteetille. Tämän vastakohtana osa- ja määräaikaiset työt ovat edustaneet epävarmuutta: kun työsuhteen jatko on avoinna, arjen päätökset saattavat tuntua riskeiltä. Unohtamatta, että vaikean taloustilanteen takia moni on joutunut epätyypilliseen työsuhteeseen tahtomattaan. Keikkatyöläisten joukkoon mahtuu kuitenkin myös toisenlainen kansanosa, jonka intresseistä ja motiiveista keskustellaan vielä tänä päivänä hieman vähemmän. Tämä freelancereiden ja vuokratyöläisten porukka koostuu itseohjautuvuuteen pyrkivistä yksilöistä, joiden toimenkuvat vaihtelevat assistentista johtajaan. Yhdistävä tekijä on, että joustava työn malli on ollut alusta asti tietoinen ratkaisu.

Mikä vuokratyössä viehättää?

Uudenlaisia, itsenäisiä keikkatyöläisiä ei motivoi vain palkka tai asema. Heidän kohdallaan työ on enemmän kuin sen välineellinen arvo. Työstä etsitään sisältöä ja merkityksiä, ja sen kautta halutaan kerätä kokemuksia työmarkkinoilta yhtä toimenkuvaa laajemmin. Sitoutumattomalla toimijalla on vapaus valita työstämänsä projektit itse, minkä lisäksi heillä on autonominen päätösvalta omasta ajankäytöstään, vastuistaan ja työkuormastaan.

Asiantuntijavuokraus on paras vaihtoehto tilapäiseen tarpeeseen

Rekrytointiyrityksenä meidän tehtävämme on saattaa yhteen asiakasyritys sekä tehtävään kaikkein sopivin työntekijä. Kun rekrytointitarve on tilapäinen tai yllättävä, työsuhteen kestoa voi olla hankala arvioida ja suora rekrytointi saattaa olla riskialtis investointi. Tällöin sopivin työntekijä on joustavasti työskentelevä vuokra-asiantuntija. Asiakkaamme hyödyntävät asiantuntijavuokrausta tyypillisesti sairaslomasijaisuuksissa, ruuhka-aikoina tai erikoisosaamista vaativissa projekteissa. Henkilöstövuokraus voi käsittää esimerkiksi kirjanpitäjän tai talousassistentin, mutta ei ole myöskään tavatonta, että paikalle tarvitaan johtaja luotsaamaan yritystä muutostilanteessa. Henkilöstövuokraus on usein helpoin vaihtoehto myös hallinnolliselta kannalta. Vuokratyöntekijä on työsuhteessa Operariaan, minkä vuoksi me huolehdimme työntekijän palkasta, ylityö- ja lomakorvauksista sekä eläke- ja lakisääteisistä sosiaalivakuutusmaksuista. Henkilöstövuokraus voi toimia myös väylänä vakituisiin töihin. Kohdallemme on nimittäin sattunut useita tapauksia, joissa vuokrattu henkilö on osoittautunut todelliseksi kultakimpaleeksi yritykselle. Tällöin vuokratyöntekijälle voidaan tarjota vakituista paikkaa, esimerkiksi kyseistä työtä tai muita tehtäviä yrityksessä. Lisätietoja asiantuntijavuokrauksesta täältä.

 

30. lokakuuta 2015| Henkilöstövuokraus, Työsuhde|